Äventyrsscouten övar upp sina hantverksfärdigheter.

Valikko

Pilbåga


Målsättning:

Äventyrsscouten övar upp sina hantverksfärdigheter.

Beskrivning:

Äventyrsscouten tillverkar en pilbåge, pilar och ett spjut och övar att använda dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen
Färdighetsområden Kädentaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram byggnadsmaterial och ser till att både byggandet och övningen går tryggt och säkert till. Kaptenen ger instruktioner om olika faser i byggprocessen och hjälper äventyrsscouterna om det behövs. Det hör också till kaptenens uppgifter att se till att övningarna med pilbågar och spjut går sakligt till.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Skogskännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Skytte: Kaptenen kan i förväg tillverka kartongfigurer som föreställer olika jaktbara djur, i olika storlekar, och placera ut dem på ett lagom stort avstånd från skjutplatsen. Djuren kan fästas i t.ex. träd eller höbalar. Äventyrsscouten försöker sedan fälla djuren med sin pilbåge.

Lägg till tips

Bifoga