Äventyrsscouten är uppmärksam.

Valikko

Spårning


Målsättning:

Äventyrsscouten är uppmärksam.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i en spårningslek.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen leder övningen och instruerar patrulledarna så att de kan fungera som ledare. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Skogskännaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Inomhus: B-P föreslår också en övning där scouterna i tur och ordning vistas en halv minut i ett rum, och när de kommer ut från rummet antecknar alla föremål de minns. Den som kommer ihåg flest föremål vinner.

I terrängen: ”När du är på landet bör du iaktta landmärken, det vill säga olika terrängföremål som kan hjälpa dig att hitta vägen och hindra dig från att gå vilse. Sådana terrängföremål är avlägsna höjder och kyrktorn samt närliggande byggnader, träd, grindar, klippor och så vidare. Om du iakttar sådana märken, kan du kanske vid tillfälle beskriva vägen för någon annan. Ge därför mycket noga akt på allt sådant, lägg märke till och kom ihåg varenda biväg och gångstig. Om till exempel fåglar hastigt lyfter och flyger sin kos, betyder det att människor eller djur finns i närheten. Dammoln anger att djur, människor eller fordon är i rörelse. Ge akt på alla spår, det vill säga fotavtryck av människor, djur, fåglar, hjulspår och så vidare. Av allt sådant kan du läsa dig till värdefulla upplysningar.[...] Låt ingenting vara för obetydligt att lägga märke till: en knapp, en tändsticka, cigarraska, en fjäder eller ett blad kan vara av största vikt. [...] En scout ska inte bara se framåt utan också åt sidorna och bakom sig. Han ska ha ’ögon i nacken’ som det heter.” (B-P, 1983:77-78, Scouting for Boys) B-P föreslår att scouterna ger sig iväg på en vandring och efteråt får besvara frågor om sådant de borde ha lagt märke till längs vägen. Övningen blir ännu bättre om du i förväg gör små märken på marken eller lägger ut föremål (knappar, tändstickor m.m.) som scouterna ska lägga märke till eller samla in. Då måste scouterna iaktta omvärlden både på nära håll och på avstånd.

I staden: ”En scout lär sig att hitta på gatorna i en främmande stad genom att ge akt på större byggnader och tvärgator. Han vet vilka butiker han går förbi, vad det finns i skyltfönstren och vilka fordon som passerat. Alldeles särskilt har han reda på vad han möter för slags folk, deras utseende, kläder, skor och sätt att gå.” (B-P, 1983:73, Scouting for Boys) B-P föreslår en övning som går ut på att scouterna studerar ett skyltfönster i två minuter, och sedan ska räkna upp ur minnet vad där fanns. Sedan får scouterna studera flera skyltfönster, en halv minut per fönster, och därefter minnas vad de sett. De ska också lägga på minnet vad affärerna och gatorna heter när de rör sig i staden. Första gången går ledaren med och visar scouterna hur de ska göra, sedan går scouterna på egen hand och får svara på frågor när de återvänder.

Spårtecken på marken: Äventyrsscouterna orienterar patrullvis med hjälp av spårtecken på marken.

Lägg till tips

Bifoga