Äventyrsscouten kan bete sig på rätt sätt på en begravningsplats.

Valikko

Besök på en begravningsplats


Målsättning:

Äventyrsscouten kan bete sig på rätt sätt på en begravningsplats.

Beskrivning:

Äventyrsscouten besöker en bgravningsplats och bekantar sig med den.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Katsomustaidot Suomalainen kulttuuri
Längd -
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen informerar föräldrarna om att laget ska träffas på ett annat ställe och planerar ett inspirerande men respektfullt sätt för laget att bekanta sig med begravningsplatsen. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och genomför uppgiften tillsammans med sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tänkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En bana med uppgifter på begravningsplatsen: Kaptenen förbereder uppgifter åt äventyrsscouterna. Uppgifterna kan t.ex. gå ut på att leta rätt på olika gravar (ett barns grav, en gravsten med namnet Andersson på, olika typer av gravminnesmärken (ett kors av metall, en staty, en sten av granit) eller andra detaljer på begravningsplatsen (vattenposter, sorteringskärl, hjältegravar).

Spaningsuppdrag: Spaningsuppdrag på begravningsplatsen. Laget kan också bekanta sig med begravningsplatsen utan guide. Patrullen kan få i uppgift att reda ut om det på begravningsplatsen finns en hjältegrav, en minnesplats för personer som är begravda på andra ställen eller kända personers gravar. Var ligger de äldsta gravarna och hur gamla är de? Är begravningsplatsen fortfarande i bruk? På gravstenarna finns också olika symboler som alla har någon speciell betydelse. De kan patrullerna eller laget leta rätt på och sedan ta reda på vad symbolerna betyder. Information om symboler finns på webben.

Hjältegravar: Äventrysscouterna hjälper till med att t.ex. dela ut programblad i samband med uppvaktningen vid hjältegravarna på självständighetsdagen eller under Dagen för försvarets fanfest.

Talko: Äventyrsscouterna ordnar ett talko eller deltar i ett talko på begravningsplatsen. Det kan ofta behövas hjälp med att t.ex. kratta, samla in ljusrester eller putsa stenarna vid hjältegravarna. Kaptenen kontaktar i förväg någon i personalen och kommer överens om detaljerna kring talkot.

Guide: Kaptenen bjuder in en guide till lagets besök på begravningsplatsen och berättar i förväg för guiden om målsättningarna och temat för lagets möte. Under rundturen hör äventyrsscouterna berättelser om orten och begravningsplatsens historia. På samma gång kan guiden ge upplysningar om dagens begravningstraditioner.

Lägg till tips

Bifoga