Äventyrsscouten får uppleva en religiös förrättning.

Valikko

En religiös förrättning


Målsättning:

Äventyrsscouten får uppleva en religiös förrättning.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i en religiös förrättning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Katsomustaidot
Längd -
Mål för fostran Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen bekantar sig med ortens utbud och väljer ett evenemang som passar gruppen. Kaptenen kommer i förväg överens med arrangörerna om vilken roll äventyrsscouterna har under evenemaget. Kaptenen informerar föräldrarna om besöket, om tidtabeller och eventuella rekommendationer när det gäller klädsel. Kaptenen går tillsammans med äventyrsscouterna i förväg igenom hur evenemanget går till och talar om hur äventyrsscouterna ska bete sig under evenemanget.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tänkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En kristen specialmässa: Om den största delen av lagets medlemmar är kristna kan det vara intressant att besöka en specialmässa i stället för en vanlig. Då kan äventyrsscouterna lägga märke till skillnaderna. Äventyrsscouten besöker en specialmässa eller speciell gudstjänt, t.ex. en Tomasmässa, scoutmässa, metallmässa, en ekumenisk ungdomsmässa eller en gudstjänst i skärgården i samband med en seglats.

Hjälpa till: Äventyrsscouterna hjälper till under en förrättning, exempelvis genom att samla in kollekt eller dela ut psalmböcker. En församlingsmedarbeteare förklarar för äventyrsscouterna hur uppgiften ska skötas.

Ett framträdande: Laget framträder under en förrättning, t.ex. en gudstjänst. Kaptenen kommer överens med prästen om hur framträdandet borde se ut för att passa in och i vilket skede det sker.

Lägg till tips

Bifoga