Äventyrsscouten är bekant med etiska frågor.

Valikko

Etisk reflektion


Målsättning:

Äventyrsscouten är bekant med etiska frågor.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig genom berättelser eller reflektion med vad etisk verksamhet innebär.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Katsomustaidot Kaveritaidot Partiokulttuuri Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen planerar hur laget kan behandla etiska frågor på ett ett lämpligt sätt och leder diskussionen. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tänkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Kvinnor: I böckerna Godnattsagor för rebelltjejer: 100 berättelser om fantastiska kvinnor  och Godnattsagor för rebelltjejer 2 finns exempel på kvinnor som har handlat på exceptionella sätt. Det är bäst om kaptenen väljer en person i vars berättelse de etiska ställningstagandena framkommer tydligt.

Ideal: Äventyrsscouterna repeterar äventyrsscouternas ideal och hittar patrullvis på något sätt att agera enligt idealen. Patrullen berättar om sin idé för kaptenen som, om det behövs, hjälper patrullen att göra det de tänkt ut. Slutligen diskuterar laget varför vi scouter har våra ideal.

Den barmhärtiga samariern: Som en del av en stilla stund läser kaptenen berättelsen om den barmhärtiga samariern. Äventyrsscouterna diskuterar varför samariern hjälpte den misshandlade mannen och varför de andra lät bli att hjälpa. Vad kan vi lära oss av samariern? Kaptenen berättar att texten är viktig för de kristna men att också de som inte är kristna kan använda texten som grund för att diskutera etiska frågor.

Tröst: Patrullen får höra om olika situationer och ska tänka ut tröstande eller uppmuntrande saker att säga till de inblandade (t.ex. en kompis har halkat och slagit sin fot, klasskompisen har varit sjuk en längre tid och har nu kommit tillbaka till skolan, kompisen är nervös inför en muntlig presentation som hen ska hålla i skolan). Sedan står äventyrsscouterna i en ring. Äventyrsscouterna går sedan turvis in i mitten av ringen och då säger de andra något berömmande och uppmuntrande till den som är i mitten. Om någon av äventyrsscouterna inte är så bekant med personen i mitten kan de berömma hens kläder eller utseende. Äventyrsscouterna diskuterar varför det är viktigt att trösta, uppmuntra och berömma andra. Äventyrsscouterna funderar också på om både vad någon säger och hur den säger det har betydelse.

Hjältar: Som en del av en lugn stund berättar eller läser kaptenen om samhällshjältar. Äventyrsscouterna funderar tillsammans på varför de här personerna har gjort det de gjort. Kaptenen kan lyfta fram att en del har haft en stark tro, t.ex. Martin Luther King, Gandhi och Moder Teresa. Äventyrsscouterna funderar på vad som får samhällshjältar att arbeta för sin sak, t.ex. att stå upp för jämlikhet eller ta hand om fattiga och sjuka. Äventyrsscouterna funderar på vilket ”problem” de själva skulle vara redo att vara hjältar för och varför.

Etiska problem: Under en stilla stund läser kaptenen berättelser som riktar sig till barn och som innehåller någon form av etiska problem. Äventyrsscouterna funderar tillsammans på vilken lösning som skulle vara den rätta. Kaptenen lyfter fram att många saker inverkar på de val vi människor gör, t.ex. vår tro, samhällets regler eller att vi tycker om någon. Äventyrsscouterna funderar också på om ett beslut alltid är antingen rätt eller fel.

Lägg till tips

Bifoga