Äventyrsscouten kan stanna upp och reflektera över vad som gick bra och vad som inte gick bra.

Valikko

Efter tävlingen


Målsättning:

Äventyrsscouten kan stanna upp och reflektera över vad som gick bra och vad som inte gick bra.

Beskrivning:

Efter tävlingen går äventyrsscouterna tillsammans med kaptenen igenom tävlingsuppgifterna och funderar på vilka uppgifter patrullen lyckades bra med. Samtidigt repeterar patrullen sådant som de hade haft nytta av att kunna vid de kontroller de inte lyckades så bra med.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna att se vad de kan och vad de ännu behöver öva. Kaptenen berömmer äventyrsscouterna för det de lyckats bra med. Hen hjälper också äventyrsscouterna att inse betydelsen av att samarbeta med tävlingsuppgifterna. Kaptenen reserverar tid i verksamhetskalendern för att äventyrsscouterna ska kunna repetera eller lära sig sådant som de märker att de inte riktigt kan. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren funderar på hur det var att vara patrulledare under tävlingen. Vad gjorde hen bra och vad tänker hen göra ännu bättre eller på ett annat sätt nästa gång?

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tävlaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En artikel: Laget skriver en artikel till någon av kårens mediekanaler om sin tävlingsupplevelse.

Repetition: Om någon uppgift visade sig vara mycket utmanande under tävlingen kan äventyrsscouterna utföra den under ett möte eller en utfärd tillsammans med kaptenen. Meningen med tävlingsuppgifterna är att de som utför dem ska lära sig någonting nytt, så att utföra t.ex. konstruktionsuppgiften i lugn och ro och under trevliga omständigheter ger för det första äventyrsscouterna möjlighet att uppleva känslan av att lyckas och för det andra får de lära sig vissa färdigheter.

Diskussion: Äventyrsscouterna berättar för kaptenen hur de tycker att tävlingsdagen gick. De berättar vilka kontroller som gick bra och vad de lyckades med. Kaptenens uppgift är att handleda äventyrsscouterna och leda diskussionen så att de inser vad det var som gjorde att patrullen klarade så bra av någon uppgift, speciellt i de fall då detta berodde på gott samarbete mellan patrullmedlemmarna. Äventyrsscouterna berättar också om sådant som var besvärligt under tävlingen. Äventyrsscouterna funderar tillsammans med kaptenen på hur patrullen kan klara liknande utmaningar nästa gång.

Lägg till tips

Bifoga