Äventyrsscouten lägger märke till att det är nyttigt att öva.

Valikko

Övning


Målsättning:

Äventyrsscouten lägger märke till att det är nyttigt att öva.

Beskrivning:

Äventyrsscouten får en uppfattning om vilket slags uppgifter tävlingen innehåller.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen väljer en uppgift ur en tidigare äventyrsscouttävling, printar ut orderbrevet och skaffar fram det material som behövs. Kaptenen håller reda på tiden. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren övar på att anmäla patrullen till en kontroll. Patrulledaren får orderbrevet och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tävlaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Promenera: Att gå tävlingsrutten kan vara oväntat tungt för en äventyrsscout. Laget kan förbereda sig på detta genom att gå motsvarande sträcka t.ex. under sin egen utfärd.

Uppgiftsfördelning: Äventyrsscouterna är bara i början av att öva sig i grupparbete och därför kan uppgiftsfördelning vara utmanande. Kaptenen väljer en uppgift som innehåller flera deluppgifter som patrullmedlemmarna behöver dela på. Patrullen använder tillräckligt mycket tid i början till att med stöd av kaptenen fundera på hur det lönar sig att göra uppgiftsfördelningen.

Orderbrev på kontrollerna: I samband med övningsuppgifterna lönar det sig att använda orderbrev i samma format som de som används under tävlingen, Då blir det naturligt att gå igenom vilka olika delar orderbrevet innehåller, vad det är viktigt att vara uppmärksam på och vad olika förkortningar betyder.

Tidspress: Tidspressen kan ofta komma som en överraskning för den som är med om sin första tävling. Kaptenen väljer ut en kort uppgift, där tidsåtgången bedöms och håller reda på tiden. Efter uppgiften funderar äventyrsscouterna på hur det hade lönat sig att planera arbetet med uppgiften så att de skulle ha fått den klar i tid. Efter diskussionen kan äventyrsscouterna antingen göra om uppgiften eller slutföra den.

Lägg till tips

Bifoga