Äventyrsscouterna övar att hitta information som är viktig för dem i media.

Valikko

Tävlingsinformation


Målsättning:

Äventyrsscouterna övar att hitta information som är viktig för dem i media.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna bekantar sig med distriktets och kårens information om evenemang, både i tryckt och digitalt format.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Medialuku Partiokulttuuri Viestintä
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen tar med sig distriktets tidningar till mötet och berättar om scouternas olika kommunikationskanaler. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tävlaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tävlingen på webben: Äventyrsscouterna bekantar sig med scoutfärdighetstävlingens webbplats. Patrullvis letar de rätt på tävlingens logo och information om tävlingsplatsen, uppgiftsförteckningen, sista anmälningsdagen och annat liknande. Kaptenen kan ställa frågor till patrullerna och be dem hitta svar på webben. Kan de hitta tävlingsreglerna på webbplatsen? Vad är tillåtet och förbjudet undet tävlingen? Finns det något som känns överrasknade.

Distriktets webbsidor: Äventyrsscouterna bekantar sig med distriktets webbsidor. De letar rätt på händelsekalendern på sidorna och tittar efter vilka äventyrsscoutevenemang de kan hitta i den. De tar till vara närmare information om äventyrsscouttävlingen med tanke på utmaningens andra aktiviteter.

Distriktets/FiSSc:s tidning: Äventyrsscouterna bekantar sig med disktriktets/FiSSc:s tidning. De undersöker vilka slags artiklar tidningen innehåller och hurdana evenemang den marknadsför. Annonsen om äventyrsscouttävlingen tar äventyrsscouterna till vara med tanke på andra aktiviteter som hör till utmaningen.

Lägg till tips

Bifoga