Äventyrsscouten tränar att tänka långsiktigt, förutse och planera. Äventyrsscouten vet vad hen behöver öva på.

Valikko

Uppgiftsförteckning


Målsättning:

Äventyrsscouten tränar att tänka långsiktigt, förutse och planera. Äventyrsscouten vet vad hen behöver öva på.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna bekantar sig med tävlingens uppgiftsförteckning. De drar enligt den slutsatser om hurdana uppgifter tävlingen kan tänkas innehålla och övar i förväg sådant som de kan behöva kunna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Medialuku Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ser till att uppgiftsförteckningen finns till hands i kårlokalen. Hen handleder äventyrsscouterna så att de med hjälp av listan kan dra slutsatser om hurdana uppgifter som kan tänkas ingå i tävlingen. Kaptenen hjälper äventyrsscouterna att öva sådant de behöver kunna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tävlaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Utforska uppgiftsförteckningen: Äventyrsscouterna undersöker uppgiftsförteckningen under kaptenens ledning. Kaptenen handleder äventyrsscouterna så att de lägger märke till de olika ämneskategorierna i förteckningen. Äventyrsscouterna studerar uppgifternas och tävlingens namn och försöker komma på till vilka kategorier de olika uppgifterna hör. Om äventyrsscouterna behöver reptera något sådant som ingår i tävlingen lönar det sig att göra det tillsammans under mötena.

Gamla uppgiftsförteckningar: Kaptenen tar med sig uppgiftsförteckningar från tidigare tävlingar. Äventyrsscouterna försöker räkna ut hurdana uppgifter som gömmer sig bakom uppgifternas namn i förteckningen. Till slut visar kaptenen tävlingens orderbrev så att äventyrsscouterna får se vad uppgifterna gått ut på. Som material för uppgiften behövs alltså gamla uppgiftsförteckningar och orderbrev.

Lägg till tips

Bifoga