Äventyrsscouten kan samarbeta i en grupp. Hen kommer med idéer och säger vad hen tycker. Äventyrsscouten förstår att det krävs övning för att en föreställning ska lyckas.

Valikko

Cirkusföreställningen


Målsättning:

Äventyrsscouten kan samarbeta i en grupp. Hen kommer med idéer och säger vad hen tycker. Äventyrsscouten förstår att det krävs övning för att en föreställning ska lyckas.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna förbereder tillsammans en cirkusföreställning som bygger på de nummer som äventyrsscouterna övat in.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus På besök
Färdighetsområden Luovuus Rohkeus Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna när de kastar fram idéer och övar. Hen sköter om arrangemangen kring föreställningen. Kaptenen uppmuntrar äventrysscouterna och är med under föreställningen och stöder och hjälper.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppträda inför publik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Föreställning: En av äventyrsscouterna är cirkusdirektör, en jonglerar, någon gör trollkonster och någon uppträder som clown. Äventyrsscouter skapar en helhet av enskilda cirkusnummer. Laget visar sin cirkusföreställning för sina familjer eller eventuellt för en dagisgrupp i närheten.

Lägg till tips

Bifoga