Äventyrsscouten lägger märke till hur roligt det är att lära sig en ny färdighet.

Valikko

Cirkuskonster


Målsättning:

Äventyrsscouten lägger märke till hur roligt det är att lära sig en ny färdighet.

Beskrivning:

Äventyrssouter övar på att framträda med någon form av cirkuskonst, t.ex. att jonglera med olika redskap, en trollkonst eller akrobatik.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus På besök
Färdighetsområden Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att presentera cirkuskonster för äventyrsscouterna. Kaptenen ser till att var och en av äventyrsscouterna hittar en konst som passar dem. Kaptenen uppmuntrar äventyrsscouterna att testa och öva konsterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppträda inför publik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akrobatik: Äventyrsscouterna testar akrobatiska konster tillsammans. De kan t.ex. testa att stå i brygga, på händer eller på huvudet eller att hjula och slå kullerbyttor. Dessutom kan äventyrsscouterna prova på att göra parakrobatik som t.ex. våningssängen och flygplanet. Det är viktigt att se till att övningarna går tyggt till. Fler tips på trick och konster går att hitta på webben, t.ex. med sökordet ”parakrobatik”.

Trampolin: Äventyrsscouten övar in ett nummer på trampolin. Om äventyrsscouten redan kan trick ska hen planera i förväg i vilken ordningsföljd och i vilket tempo hen gör tricken under sin föreställning. Hen kan också försöka kombinera tricken med musik. Det lönar sig att utnyttja trampoliner på äventyrsscouternas gårdar för övningen.

Diabolo: Äventyrsscouten övar att göra trick med diabolo eller ”devil sticks”. Instruktioner för hur de här redskapen används finns på webben.

Jonglering: Äventrysscouterna övar att jonglera. Det finns många olika sidor med träningstips på webben. Det är lätt att börja träna jonglering med tunna dukar, eftersom de rör sig ganska långsamt i luften.

Trollkonsten: Äventyrsscouten lär sig en trollkonst. Instruktioner om olika slags trollkonster och –trick finns både i böcker och på webben. Kaptenen hjälper till med att skaffa fram redskap och handleder äventyrsscouten så att hen lägger märke till de saker som är viktiga när det kommer till att öva in tricket.

Lägg till tips

Bifoga