Äventyrsscouten övar upp sin kreativitet.

Valikko

En ny karaktär


Målsättning:

Äventyrsscouten övar upp sin kreativitet.

Beskrivning:

Äventyrsscouten hittar på en egen karakär och tänker ut och skapar karaktärens uttryck, gester, klädsel och rekvisita.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att ha med sig tillräckligt mycket rekvisita och kläder till kårlokalen så att äventyrsscouterna kan bygga upp sin karaktär med hjälp av materialet. Kaptenens uppgift är också att uppmuntra äventyrsscouterna att våga kasta sig in i uppgiften. Medan äventyrsscouterna håller på och arbetar fram sina karaktärer är det kaptenens uppgift att ställa frågor som hjälper scouterna att skapa så noggranna karaktärsbeskrivningar som möjligt. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att alla i patrullen vet vad de ska göra. Dessutom uppmuntrar patrulledaren patrullmedlemmarna att hjälpa varandra.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppträda inför publik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Dockteater: Patrullen tillverkar dockor för en dockteaterföreställning som de förevisar för de andra patrullerna eller hela kåren.

Idéer: Kaptenen tar med sig en stor mängd olika slags rekvisita till kårlokalen. Äventyrsscouternas uppgift är att skapa sina egna karaktärer. Äventyrsscouterna tänker ut berättelser bakom karaktärerna (Vem är karaktären? Varifrån kommer hen? Vad gör hen? osv.), samt hur karaktärernas miner, gester och klädsel ser ut. Karaktärerna kan sedan vara med i någon föreställning som äventyrsscouterna sätter upp tillsammans eller fotograferas och presenteras för övriga kårmedlemmar genom en utställning på kårlokalens vägg.

Lägg till tips

Bifoga