Äventyrsscouten vågar vara med och skapa ett programnummer under ett traditionellt scoutlägerbål.

Valikko

Ett litet programnummer till lägerbålet


Målsättning:

Äventyrsscouten vågar vara med och skapa ett programnummer under ett traditionellt scoutlägerbål.

Beskrivning:

Äventyrsslaget funderar på vad ett bra kvällsprogram består av. Patrullen väljer en viss del av ett kvällsprogram och förbereder och framför ett programnummer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen
Färdighetsområden Kaveritaidot Luovuus Partiokulttuuri Rohkeus Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att komma överens om vid vilket kårevenemang (läger, utfärd) äventyrsscouterna kan uppträda och att reda ut hurdant program som behövs under tillställningen. Kaptenen förbereder äventyrsscouterna genom att berätta för dem hur kvällsprogrammet kommer att gå till och vilka som kommer att finnas i publiken. Om det är möjligt lönar det sig för laget att tillsammans i förväg besöka platsen där uppträdandet ska hållas. Kaptenen stöder äventyrsscouterna under föreställningen och deltar också själv i att förverkliga föreställningen om det behövs. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren funderar tillsammans med patrullen op hur de vill förverkliga sin del av programmmet och ser till att patrullen övar sig koncentrerat.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppträda inför publik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Leken: Äventyrsscoutpatrullerna hittar på korta och hurtiga lekar som passar under ett lägerbål och sedan leder patrullerna varsin lek i samband med kårens lägerbål under utfärden. Äventyrsscouterna övar i förväg att ge instruktioner om och att leka leken så att det sedan går fint att leda leken under lägerbålet.

Scoutberättelsen: Äventyrsscoutpatrullen skapar en föreställning som handlar om en scoutberättelse till kårens äventyrsscoututfärd. Föreställningen kan t.e. handla om legenden om S:t Göran, B-P:s liv eller skeden i Kims liv.

Lägg till tips

Bifoga