Äventyrsscouten kan agera också i överraskande situationer. Hen vågar kasta sig in i något okänt. Gemenskapen i äventyrsscoutpatrullen blir bättre.

Valikko

Improvisation


Målsättning:

Äventyrsscouten kan agera också i överraskande situationer. Hen vågar kasta sig in i något okänt. Gemenskapen i äventyrsscoutpatrullen blir bättre.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna övar att agera i improvisationssituationer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kaveritaidot Luovuus Rohkeus Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen hittar på övningar som äventyrsscouterna agerar enligt. Kaptenens uppgift är att se till att alla äventyrsscouter känner sig trygga när de utför aktiviteten. Kaptenen kan visa exempel på att kasta sig in i övningarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppträda inför publik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tejptyper: Äventyrsscouterna ställer sig i en ring och blundar. Kaptenen märker hälften av äventyrsscouterna genom att klistra fast bitar av målartejp eller klistermärken på deras ryggar. Kaptenen ska ändå röra vid allas ryggar så att äventyrsscouterna inte själva vet om de har ett märke på ryggen eller inte. Berätta för äventyrsscouterna att tejptyperna inte tycker om de tejplösa och vice versa. Sedan får äventyrsscouterna göra en gruppimprovisation. Vad händer? Diskutera efteråt om era iakttagelser. Lägg märke till hur ni använder utrymmet, hur ni tittar på varandra, vilka gester ni gör och hur ni talar till varandra. Källa: https://kansallisteatteri.fi/content/uploads/2017/11/JROpeFinal1.pdf

Motsatser: Äventyrsscouterna bildar par. Kaptenen räknar upp ”motsatspar” och äventyrsscouterna gör en bild av motsatserna med sina egna kroppar. Orden kan vara t.ex. kniv och gaffel. Den snabbare föreställer det föremål hen vill och den andra får lov att skapa en bild av det ord som återstår. Exempel på ordpar: Stor – liten Glad – ledsen Vinnare – förlorare Konsonant – vokal Hög – låg Vild – lugn Källa: https://kansallisteatteri.fi/content/uploads/2017/11/JROpeFinal1.pdf

Plats: Var och en av äventyrsscouterna hittar i tur och ordning på en plats och börjar improvisera en scen där hen befinner sig på den platsen. De andra kommer med i improvisationen när de kommer på vad det rör sig om för ställe. Källa: Scouterna

Frys: Två äventyrsscouter improviserar tillsammans. Antingen kan laget i förväg tillsammans hitta på en utgångssituation för improvisationen, eller så kan de äventyrsscouter som börjar improvisationen hitta på en situation när de sätter igång. När kaptenen säger ”frys” stannar improvisationen upp. Under frys-stunden byts en av äventyrsscouterna ut mot en annan och sedan fortsätter improvisationen ur samma position där spelet frös, men situationen kan bli en helt annan. Källa: Scouterna

Stillbilder: Äventyrsscouterna hittar patrullvis på korta berättelser och visar upp dem genom några stillbilder. Äventyrsscouterna väljer ut några viktiga scener i berättelsen och visar upp dem i form av frysta bilder. Om patrullen vill kan de be någon fotografera bilderna de skapar så att de efteråt kan titta på sin egen föreställning. Källa: Scouterna

Liftaren: Äventrysscouterna bygger upp en bil med hjälp av fyra stolar. En äventyrsscout är chaufför, tre andra passagerare. Äventyrsscouternas uppgift är att improvisera en diskussion som pågår under resan. Plötsligt dyker det upp en liftare som får skjuts i bilen. Då flyttar alla i bilen ett steg och för att de fyra sätena ska räcka till kliver den som varit chaufför ut och lämnar över sin plats och sin roll till nästa i tur av passagerarna. Liftaren har bestämt sig för en viss personlighet eller stämning som hen gestaltar. De andra passagerarna låter sig inpireras av och tar upp det som den nya liftaren tillför, tills det efter en stund kliver ombord en ny liftare. Källa: Scouterna

Miljö: Äventyrsscouterna går fritt omkring i utrymmet. Kaptenen presenterar miljön omkring dem, och alla måste anpassa sig till den. Miljön kan t.ex. vara Helsingfors centrum där alla har bråttom, folk tittar ohövligt på varandra och knuffas. Sedan förändras miljön och alla äventyrsscouter måste anpassa sig till den nya situationen.

Tolken: Laget väljer ut två personer. Den ena är en expert som talar ett främmande språk. Den andra är tolk, och börjar med att gå ut ur rummet. Resten av laget kommer överens om ett ämne som experten ska hålla ett föredrag om. Tolken får inte känna till vad föredraget handlar om. När tolken kommer in i rummet presenterar hen sig själv och experten. Efter det börjar experten tala (mimar), och tolken berättar för publiken vad experten säger.

Sett på TV: På TV visas nästan regelbundet något program som bygger på improvisation. Laget väljer någon metod som används i ett TV-program och testar metoden under sitt möte.

Lägg till tips

Bifoga