Äventyrsscouten samarbetar i en grupp och vågar uppträda.

Valikko

Nya ord till en sång


Målsättning:

Äventyrsscouten samarbetar i en grupp och vågar uppträda.

Beskrivning:

Äventyrsscouten är med om att skriva nya ord till en bekant sång och att framföra den.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen
Färdighetsområden Luovuus Partiokulttuuri Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Om det behövs kan kaptenen handleda äventrysscouterna när det gäller att välja en sång som är lätt att skriva nya ord till. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder patrullens arbete med sångtexten och lyssnar lika mycket på alla patrullmedlemmar så att alla får vara med och påverka den nya sångtexten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppträda inför publik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Scoutsången: Äventyrsscouterna väljer varsin (scout)sång som de är bekanta med från förr och som alla kan melodin till. Äventyrsscouterna skriver nya ord till sången och som avslutning på mötet eller dagen uppträder alla patruller med sina sånger, antingen inför de andra äventyrssouterna eller inför hela lägret under t.ex. ett lägerbål. Det kan vara lättare för äventyrssouterna att komma på nya ord till sången om de utgår från ett tema, t.ex. lägrets eller utfärdens tema, eller ett tema som har att göra med äventyrsscoutpatrullernas namn.

Lägg till tips

Bifoga