Äventyrsscouten vet att det går att uttrycka sitt budskap också utan ord. Äventyrsscouten lägger märke till att kroppshållning och miner påverkar hur budskapet uppfattas.

Valikko

Pantomim


Målsättning:

Äventyrsscouten vet att det går att uttrycka sitt budskap också utan ord. Äventyrsscouten lägger märke till att kroppshållning och miner påverkar hur budskapet uppfattas.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar pantomim.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Rohkeus Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen leder övningen. Hen ser till att också de blyga äventyrsscouterna repar mod och vågar uppträda. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren försäkrar sig om att patrullen planerar hur de tänker framföra sin pantomim.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppträda inför publik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Parpantomim: Kaptenen delar ut en lapp med en roll på åt var och en. Lapparna hör ihop två och två, t.ex läkare-patient, metare-fisk. Leken börjar med att en av deltagarna visar en pantomim av sin roll. Sedan börjar också den i publiken som förstår vad pantomimen föreställer och tror sig ha den andra rollen i paret visa sin roll som pantomim. Hen går fram till sitt par (åtminstone enligt vad hen tror) och visar sin pantomim. De andra försöker gissa vilken situation det är fråga om. På det sättet går laget igenom alla paren. Det är förbjudet för paren att tala under uppvisningen. Fler tips på tänkbara par: ko-mjölkare, häst-ryttare, mamma-gråtande barn, liftare-bilförare, brud-brudgum, två parter i ett bråk, nätläggare-roddare ... Källa: Leikkipankki (Mannerheims Barnskyddsförbunds finskspråkiga ”Lekbank”).

Kampen: Äventyrsscouterna bildar par. Paret rör sig i ultrarapid och låtsas strida mot varandra – hela tiden utan att träffa den andra på riktigt. De använder den ena handen som svärd. Kampen måste avslutas klart och tydligt. Källa: Kansallisteatteri

Dörren: Äventyrsscouterna visar i tur och ordning hur de öppnar en dörr. De måste öppna dörren på olika sätt varje gång. Källa: Scouterna

Sagor: Patrullerna visar kända sagor som pantomim. Äventyrsscouterna visar upp huvudpunkterna i varje saga genom röresler, gester och miner men utan ljud. De andra patrullerna kan antingen gissa vilken saga det är fråga om eller bara koncentrera sig på att njuta av föreställningen. Efter föreställningen stannar patrullen upp och funderar vad i föreställningen som gick bra och vad som skulle kunna förbättras. Det är bra att fästa uppmärksamhet på de mest lyckade momenten i pantomimen. Patrullen kan också tillsammans fundera på hur någon viss utmanade sekvens i sagan skulle kunna visas som  pantomim.

Repetition: Laget repeterar scoutfärdigheter de lärt sig tidigare genom pantomim. De kan t.ex. reptera allemansrätten eller scoutidealen. Varje patrull får någon del av innehållet som de förbereder en kort pantomim om, och de andra ska gissa vad pantomimen handlar om.

Lägg till tips

Bifoga