Äventyrsscouten kan samarbeta i en grupp. Hen kommer med idéer och säger vad hen tycker. Äventyrsscouten förstår att det krävs övning för att en föreställning ska lyckas.

Valikko

Pjäsen


Målsättning:

Äventyrsscouten kan samarbeta i en grupp. Hen kommer med idéer och säger vad hen tycker. Äventyrsscouten förstår att det krävs övning för att en föreställning ska lyckas.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna förbereder och övar in en föreställning till något av kårens evenemang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus På besök
Färdighetsområden Luovuus Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder äventyrsscouterna när de kastar fram idéer och övar. Kaptenen känner sitt äventyrsscoutlag och kan avgöra om det är bättre att välja en färdig pjäs eller att hitta på en egen. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att den egna patrullen förverkligar den del av helheten som de ansvarar för.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppträda inför publik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Manuskriptet: Laget skriver ett pjäsmanus och uppför pjäsen under någon av kårens större tillställningar. Laget kommer överens om rollfördelningen och bestämmer om pjäsen ska innehålla repliker eller enbart ha en berättare. Laget planerar också dekor, rekvisita och dräkter till sin föreställning. Laget reserverar tillräckligt med tid för att öva in pjäsen.

Sagan: Laget skapar en pjäs som bygger på en saga. Laget kommer överens om rollfördelningen och bestämmer om pjäsen ska innehålla repliker eller enbart ha en berättare. Laget planerar också dekor, rekvisita och dräkter till sin föreställning. Laget reserverar tillräckligt med tid för att öva in pjäsen. När pjäsen är klar framför laget den för kårens vargungar.

Julpjäsen: Laget skapar en föreställning inför kårens julfest. Det kan röra sig om en pjäs med jultema, en jultablå om julevangeliet eller ett stjärngossespel. Laget kommer överens om rollfördelningen och bestämmer om pjäsen ska innehålla repliker eller enbart ha en berättare. Laget planerar också dekor, rekvisita och dräkter till sin föreställning. Laget reserverar tillräckligt med tid för att öva in pjäsen. Pjäsen kan också uppföras t.ex. under ett besök på ett äldreboende.

S:t Göran: Patrullen skapar en pjäs som bygger på legenden om S:t Göran till någon av kårens större tillställningar. Legenden om S:t Görans går att hitta genom att googla och t.ex. på ScoutWiki-sidorna på webben (på finska). Patrullen kommer överens om rollfördelningen och bestämmer om pjäsen ska innehålla repliker eller enbart ha en berättare. Patrullen planerar också dekor, rekvisita och dräkter till sin föreställning. Patrullen reserverar tillräckligt med tid för att öva in pjäsen.

Lägg till tips

Bifoga