Äventyrsscouten vågar uppträda.

Valikko

Uppträd med sång


Målsättning:

Äventyrsscouten vågar uppträda.

Beskrivning:

Äventyrsscouten är med om att förbereda ett sångframträdande och deltar sedan i själva framträdandet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen hjläper till med att förbereda sångframträdandet, uppmuntrar äventyrsscouterna och försäkrar sig om att alla äventyrsscouter känner sig trygga när de uppträder. Kaptenen tar reda på var äventyrsscouterna kan uppträda och delar informationen om framträdandena (t.ex. tidtabellen) med både äventyrsscouterna och deras föräldar

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppträda inför publik

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gudstjänst: Laget deltar i kören under en gudstjänst.

Sångshow: Laget håller en egen sångshow för äventyrsscouternas föräldrar, t.ex. under terminens sista möte.

Kårens fest: Laget uppträder med sång på kårens jul- eller vårfest.

Lägg till tips

Bifoga