Äventyrsscouten kan planera en utfärdsmeny och inhandla maten tillsammans med sina patrullkompisar.

Valikko

En utfärdsmeny


Målsättning:

Äventyrsscouten kan planera en utfärdsmeny och inhandla maten tillsammans med sina patrullkompisar.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att planera en meny som lämpar sig för en utfärd och som beaktar eventuella matallergier och specialdieter. Äventyrsscouten övar att köpa rätt mängd av den mat som behövs och att tänka ut vilka produkter som lämpar sig för utfärder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Retkeily taitoalueet.rjen-taidot taitoalueet.ruoanlaitto Talous Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att handleda äventyrsscouterna när de planerar menyn och handlar utfärdsmaten. Kaptenen ser till att specialdieterna beaktas. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder gruppens arbete t.ex. genom att fördela ordet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärdskocken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Recept på webben: Äventyrsscouterna letar patrullvis fram recept på webben och planerar inköpslistan utgående från recepten.

Praktiska förpackningar: När menyn är färdig funderar äventyrsscouterna tillsammans på hurdana förpackningar råvarorna de planerat tillaga säljs i. Äventyrsscouterna kan också gå till butiken för att undersöka saken. Syftet är at täventyrsscouterna ska lägga märke till vilka slags lösningar som lämpar sig bäst med tanke på utfärden (t.ex. konserverade eller färska produkter).

Diskussion: Äventyrsscouterna diskuterar vilka specialkrav som gäller för matlagning under utfärder, t.ex. råvarornas hållbarhet och att förpackningarna är läpliga för utfärdsbruk och lätta att bära. Äventyrsscouterna funderar också på vilka andra faktorer de ska beakta när de planerar menyn. Hur inverkar gruppmedlemmarnas allergier, längden på utfärden och hur krävande utfärden är? Hur många måltider behöver gruppen äta och hur ska de tillreda måltiderna? Behöver de packa med sig någon speciell utrustning såsom visp eller burköppnare? Hur kan gruppen se till att få i sig hälsosam och mångsidig mat också under utfärden? Hur kan de se till maten inte blir för dyr? Äventyrsscouterna funderar också på matens ursprung och miljövänlighet. Var och en av patrullerna planerar en måltid. Patrullen räknar ut vad som behövs och hur mycket som behövs av olika råvaror. Efter utfärden diskuterar äventyrsscouterna hur de lyckades med att planera menyn. Material: kokböcker, dator/tablett och nätuppkoppling, tabell för att kunna beräkna matmängder.

Lägg till tips

Bifoga