Äventyrsscouten känner till scouttraditionerna och kan tacka för maten på ett scoutmässigt sätt.

Valikko

Tack för maten


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till scouttraditionerna och kan tacka för maten på ett scoutmässigt sätt.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna arbetar patrullvis och hittar på en ny matsång, ett nytt matrop eller något likande och använder sången eller ropet i samband med en måltid.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden taitoalueet.averitaidot Luovuus Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar patrulledarna att i sin tur instruera de övriga äventyrsscouterna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärdskocken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Kårens traditioner: Det är bra om kaptenen presenterar de sånger och rop som kåren använder så att äventyrsscouterna får en bild av hurdana traditioner kåren har.

Nya ord: Äventyrsscouterna skriver nya ord till en redan existerande scoutsång eller rap-låt.

Lägg till tips

Bifoga