Äventyrsscouten har träffat en person som kommer från ett utvecklingsland och vet något om livet i ett fattigare land.

Valikko

Gäst från ett utvecklingsland


Målsättning:

Äventyrsscouten har träffat en person som kommer från ett utvecklingsland och vet något om livet i ett fattigare land.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna bekantar sig med en invandrare från ett utvecklingsland. Gästen berättar om livet i ett utvecklingsland.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kansainvälisyys Moninaisuus
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen bjuder in en lämplig gäst på besök och berättar i förväg för gästen vad syftet med besöket är. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att patrullen i förväg tänkt ut lämpliga frågor att ställa till gästen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsförbättraren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gästen: Gästen kan t.ex. vara kaptenens kompis eller kollega, eller en av äventyrsscouternas förälder. Kontakter går också att få via församlingen, invandrarorganisationer eller studentorganisationer. Gästen berättar om sitt hemland, t.ex. om skolan, klimatet och högtider. Hur ser landets historia och statsform ut? Laget kan också diskutera språket, klädsel, religion, folktro och traditioner. Vilka traditioner har gästen hållit fast vid i Finland? Finns det viktiga exportprodukter i landet, kanske något som går att köpa i Finland? Hur ser familjerna och familjelivet ut i gästens hemland? Vilka djur finns det i landet? Har landet något miljöproblem? Det är trevligt om gästen visar bilder från sitt hemland. Gästen berättar också varför hen har flyttat till Finland. Om gästen har varit tvungen att fly från sitt land kan hen berätta vad som hände, varför det gick så och om hur flykten gick till. Äventyrsscouterna kan ställa frågor som de tänkt ut i förväg och berätta om sina tankar. Med kaptenens hjälp har gästen förberett ett par aktiviteter, t.ex. lekar, mat, dans, sång eller en saga. Avslutande diskussion: Vilka är de största skillnaderna mellan gästens hemland och Finland? Vilka är likheterna? Skulle äventyrsscouterna vilja bo i gästens land? Källa: Scouterna och Girlguiding UK  

Lägg till tips

Bifoga