Äventyrsscouten förstår att det finns mycket orättvisa i världen.

Valikko

Rättvisa


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår att det finns mycket orättvisa i världen.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna jämför invånarnas levnadsförhållanden i Finland med hur det är att leva i utvecklingsländer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram det material som behövs och instruerar patrulledarna. Efter aktiviteten leder kaptenen diskussionen med hjälp av lämpliga frågor. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder sin patrull under aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsförbättraren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Brädspel: Patrullen börjar med att tillverka en spelplan. Spelplanen ska ha 30 spelrutor inklusive start- och målrutorna. En del av rutorna, 11 st, är uppgiftsrutor som markeras med siffror, frågetecken eller något annat lämpligt tecken. Spelet går ut på att komma i mål, alltså till skolan, genom att kasta tärning. Om en spelare hamnar på en uppgiftsruta läser patrulledaren upp den tillhörande uppgiften. Uppgifter:

 1. Det finns ingen skola i byn. Gå tillbaka till start.
 2. Dina föräldrar har inte råd att låta dig gå i skolan. Stå över ett kast.
 3. Dina föräldrar är utbildade och kan hjälpa dig med dina läxor. Gå fyra steg framåt.
 4. Du måste arbeta för att hjälpa din familj. Gå sex steg bakåt.
 5. Unicef har byggt en skola i din by. Kasta tärningen på nytt.
 6. Du har tvingats ingå barnäktenskap och kan därför inte gå i skolan. Gå tillbaka till start.
 7. Du måste stanna hemma och sköta om dina yngre syskon. Gå sex steg bakåt.
 8. Din skola får skolmaterial av Unicef. Kasta tärningen på nytt.
 9. Det finns landminor och soldater längs din skolväg. Stå över ett kast.
 10. Din lärare har fått utbildning via Unicef. Kasta tärningen på nytt.
 11. Tack vare Unicef finns det rent vatten och toaletter i din skola. Gå fyre steg framåt.
Syftet med spelet är att göra äventyrsscouterna medvetna om hur privilegierade vi är i Finland, tack vare vårt skolsystem, och om vilka utmaningar skolgången kan innebära i andra länder. Källa: Det Danske Spejderkorps

Försvara vaserna: Laget delas in i två grupper. Vardera gruppen får 10 tommar läskedrycksflaskor. Flaskorna föreställer mycket dyrbara skålar som lätt går sönder. Till spelet behövs också två mjuka bollar i samma storlek som fotbollar. Grupperna ska fälla den andra gruppens flaskor genom att kasta bollen. Efter en övningsomgång informerar kaptenen om fler regler. I den ena gruppen måste en del stå på bara ett ben, några får inte använda sina händer och några ska ha ögonen förbundna. Grupperna kan också binda ihop händer eller fötter på ett par äventyrsscouter. Motståndarlaget flaskor fylls dessutom med vatten, och blir svårare att fälla. Med de här reglerna märker deltagarna snabbt att det är mycket svårare för den ena gruppen att försvara sig mot den andra gruppens attacker. Efter spelet leder kaptenen en diskussion i laget om hur leken kändes. Hur kändes det att grupperna hade olika regler? Kan det vara så här på riktigt också? Källa: Scouterna

Handla och köpslå: Var och en av patrullerna ska tillreda en fruktsallad men patrullerna har olika redskap. För att lyckas med uppgiften måste patrullerna göra affärer med varandra. För att aktiviteten ska blir rolig behövs minst tre patruller, gärna fyra eller fem. Nedan finns en lista på hur redskapen kan fördelas mellan 4 patruller. Alla patruller får en liten skärbräda. Grupp 1: två knivar, två skålar, 1/8 av bananerna. Grupp 2: 3/4 av äpplena, hälften av bananerna, hälften av päronen. Grupp 3: en kniv, 3/8 av bananerna, hälften av apelsinerna. Grupp 4: två skålar, hälften av apelsinerna, 1/4 av äpplena, 3/8 av päronen. Det är viktigt att en av patrullerna får en stor del av redskapen men bara lite frukt, och att en annan patrull får mycket frukt men inga redskap alls. De övriga patrullerna ligger där emellan. Kaptenen berättar för äventyrsscouterna att uppgiften går ut på att tillreda en fruktsallad som innehåller alla fyra frukssorterna, skurna i bitar, och serveras i en skål. När patrullerna fått instruktioner börjar de köpslå med varandra. Patrullerna avgör själva priset. Det är tillåtet att sälja frukt och redskap, sälja färdigt skuren frukt, sälja uppskärningsservice och att hyra ut redskap för en begränsad tid. Om patrullerna självmant kommer på att dela jämnt på allting är det också tillåtet. Avsluta handeln efter en viss överenskommen tid eller när ingen längre vill göra affärer. Den grupp som har mest verktyg har antagligen de bästa förutsättningarna att klara sig fint i förhandlingarna. Gå sedan igenom övningen med hjälp av en värderingsövning. Deltagarna ställer sig i linjens ena ände om de är av helt samma åsikt och i den andra änden om de är helt av annan åsikt. Mittpunkten är neutral. När ni går igenom övningen är det bra att höra några äventyrsscouters förklaringar till varför de står där de står. Mest intressant är det att höra hur de som står långt ifrån varandra resonerat. Påståendena kan t.ex. se ut så här:

 • Frukterna och redskapen var rättvist fördelade innan handeln började.
 • Köpslåendet gick rättvist till.
 • Jag är nöjd med den andel av frukterna som tillföll min grupp.
 • Alla hade samma förutsättningar att tillreda en fruktsallad.
 • Det är möjligt att dela bättre på frukter och redskap.
 • I verkligheten har alla människor samma förutsättningar att lyckas.
Efter den här värderingsövningen gör laget färdigt de fruktsallader som eventuellt är halvfärdiga. I detta skede kan alla grupper plocka åt sig en kniv och en skål om de behöver. Fortsätt gärna diskussionen om hur förutsättningar och möjligheter är fördelade i världen medan ni äter, om äventyrsscouterna är intresserade. Källa: Scouterna

Ballonger: Alla patruller får varsin påse med ballonger av kaptenen. Det finns olika antal ballonger i påsarna, och ballongerna har olika färger. Patrullernas uppgift är att blåsa upp så många ballonger som möjligt på tre minuter. Sedan räknar äventyrsscouterna hur många ballonger av olika färg patrullen lyckades blåsa upp. Vita ballonger ger 3 poäng. Övriga ballonger ger 1 poäng. Eftersom det fanns olika många ballonger i påsarna får en del patruller många poäng och andra bara några. Efter detta ber kaptenen äventyrsscouterna fundera på rättvisa. Hur kändes det att få höga poäng? Hur kändes det att få låga poäng? Hur kändes det att få bara några ballonger? Hur kändes det att få många? Vad annat krävs det för att lyckas i den här tävlingen? Vad finns det för situationer i livet där olika människor eller grupper av människor har olika förutsättningar? Vad går det att göra åt detta? Vad innebär rättvisa? Källa: Scouterna

Ett liv utan el: Laget håller ett kvällsmöte inomhus utan att använda elektricitet. Under den avslutande lugna stunden funderar laget på det faktum att en stor del av världens befolkning lever utan el. Samtidigt kan laget fundera på hur livet skulle fungera utan el i dagens Finland.

En bra skola: Hälften av patrullerna ritar bilder som föreställer bra skolor, de övriga ritar bilder på dåliga skolor. Äventyrsscouterna ritar in så många bra eller dåliga saker med skolan som de kan komma på. Sedan diskuterar laget likheter och skillnader mellan bilderna. Exempel på frågor: Hurdan är en bra skola? Vad finns det på båda bilderna? Finns det något överraskande i bilderna? Skulle bilderna se likadana ut om scouter från något annat land hade ritat dem? Varför/varför inte? Varför är inte alla skolor alltid bra? Material: papper, pennor. Källa: WAGGGS Thinking Day 2014 (WAGGGS:n muistelemispäivä 2014)

Skolreklam: Alla barn i världen får inte gå i skola. Äventyrsscouterna gör patrullvis en TV-reklam eller en reklamaffisch om att alla borde få gå i skolan. Material: papper, pennor, kamera. Källa: WAGGGS Thinking Day 2014

Industri: Dela in äventyrsscouterna i två grupper. 1/3 av scouterna hör till den ena gruppen och 2/3 till den andra. 1/3 representerar de rika i världen och 2/3 de fattiga, men berätta inte detta för äventyrsscouterna. Uppgiften går ut på att tillverka pappersfigurer. Äventyrsscouterna får papper med konturer till tre olika figurer på: en kvadrat, en stjärna och en cirkel. Äventyrsscouternas uppgift är att lösgöra figurerna från pappren. De rika får saxar och figurpapper men de fattiga får bara figurpapper. Därför är de rika klara före de fattiga. De fattiga kan t.ex. riva ut figurerna, men figurerna ska vara noggrant lösgjorda, längs linjerna, för att arbetet ska godkännas. Om de fattiga är fiffiga försöker de kanske låna en sax av de rika, och kanske får de det. Det är ändå viktigt att berätta för äventyrsscouterna att de inte får ta något av någon annan utan lov. Uppgiften visar att alla har olika utgångläge. En del har det lättare och andra svårare. Diskutera!

Kasta tärning för att få karameller: Bred ut en påse mjuka karameller på en tallrik. Äventyrsscouterna sitter runt tallriken med varsin tandpetare i handen. Kaptenen säger en siffra mellan 1 och 6. Sedan försöker deltagarna i tur och ordning slå den siffran med en tärning. Den som lyckas får äta en karamell med hjälp av sin tandpetare. Det är bara tillåtet att äta en karamell åt gången. Turen går vidare när någon annan slår rätt siffra. Kaptenen kan emellanåt ropa upp en ny siffra. Den som har sönder sin tandpetare får inte någon ny.Avbryt leken efter 10 minuter eller när karamellerna tar slut. Diskutera: Hur kändes det att inte få någon karamell eller att få många? Kan det här kopplas till någonting i det riktiga livet? Finns det någon som blir orättvist behandlad? Hur skulle leken ha kunnat göras mindre orättvis? Hur kan livet göras mindre orättvist? Kom ihåg att en del äventyrsscouter kan ha allergier eller godisstrejk. Leken kan också lekas med t.ex. russin. Källa: Scouterna

Lägg till tips

Bifoga