Äventyrsscouten förstår att scouter från olika länder tillsammans kan vara med och göra världen till en bättre plats.

Valikko

Scouternas internationella samarbetsprojekt


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår att scouter från olika länder tillsammans kan vara med och göra världen till en bättre plats.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med scouternas internationella samarbetsprojekt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kansainvälisyys Kestävä kehitys Palvelu Partiokulttuuri Vaikuttaminen
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen bekantar sig i förväg med ett samarbetssprojekt som kan intressera äventyrsscouterna. Kaptenen är den sakkunniga, leder diskussionen och aktiviteten. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får det material som behövs och instruktioner av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsförbättraren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

De internationella samarbetsprojektens webbsidor: Det finns bra tips på webben bland materialet som hör ihop med Finlands Scouters internationella samarbetsprojekt, både bland aktiva och tidigare projekt.

Lägg till tips

Bifoga