Äventyrsscouten förstår att rent vatten och mat inte är några självklarheter.

Valikko

Vatten och mat


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår att rent vatten och mat inte är några självklarheter.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med mat- och vattenläget i utvecklingsländerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kansainvälisyys Kestävä kehitys Palvelu
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen stöder äventyrsscouterna när de utför uppgifterna och uppmuntrar till diskussion genom att ställa lämpliga frågor. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får det material som behövs och instruktioner av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsförbättraren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vattenlek: Ta fram föremål som det går att bära vatten i, t.ex. muggar, hinkar, mössor, trattar eller tvättsvampar. Ställ en hink och en flaska 50 meter ifrån varandra. Alla patruller behöver en egen hink och en egen flaska. Patrullmedlemmarna tar varsitt föremål att bära vatten i och ställer sig på jämna avstånd från varandra på en linje mellan patrullens hink och flaska. Äventyrsscouternas uppgift är sedan att transportera vatten från hinken till flaskan så fort som möjligt. Gruppen är klar när flaskan är full. Alla får springa bara sin egen del av sträckan och häller sedan över vattnet åt följande i kedjan. Patrullerna får i förväg fundera ut i vilken ordning det lönar sig för dem att använda sakerna de bär vatten i. Avslutande diskussion: Vad gick bra? Vad gick dåligt? Vad skulle kunna göras på ett annat sätt nästa gång? Har alla möjlighet att leka med vatten på det här sättet? Har alla ens tillgång till rent dricksvatten? Hur kan vi hjälpa dem som inte har det? Material: muggar, mössor, trattar, tvättsvampar, flaskor, hinkar. Källa: Scouterna.

Rövare: Utomhuslek. Avgränsa ett område med ungefär storleken 20 m x 15 m. Ställ en tom hink i den ena änden av området och en vattenfylld hink i den andra. Alla deltagare behöver en mugg eller en skål som det går att bära vatten i. Sedan ska äventyrsscouterna föreställa sig att de bor i en by i bergen i Afrika. Det finns inget rent vatten i byn så för att klara sig måste byborna hämta vatten. Problemet är att det lurar rövare längs vägen till källan. Dela in äventyrsscouterna i två lag. Det ena lagets uppgift är att hämta vatten från ”källan”, alltså den vattenfyllda hinken och transportera det till ”byn”, alltså till den tomma hinken. Den andra gruppen är rövare och hindrar byborna att transportera vatten till byn. Lek så här en stund och sedan får lagen byta roller. Källa: Scouterna

En typisk portion: En typisk dagsportion mat för en person innehåller drygt ett halvt kilo livsmedel. En matportion består oftast av följande ingredienser: 400 g ris, 60 g bönor, 50 g majs-soja-blandning, 25 g olja, 15 g socker, 5 g salt. Äventyrsscouterna tillreder patrullvis en måltid av de här råvarorna. Efter maten funderar ävenytrsscouterna tillsammans på hur det skulle kännas att äta den här maträtten varje dag. Material: Stormkök/spis och kastrull, ris, bönor, majs eller soja, olja, socker, salts. Källa: Finlands FN-förbund

Bära vatten: Kaptenen berättar om Paulina. Paulina är 10 år gammal. Hon bor i Namibia i södra Afrika. Precis som du och jag behöver Paulina och hennes familj vatten varje dag. I Paulinas familj finns det sju pesoner: mamma, pappa och fem barn. För att hålla sig rena och friska, för att kunna laga mat, diska och städa, behöver familjen minst 100 liter vatten om dagen. Det finns inget vatten nära Paulinas hem. Paulina, hennes mamma Vilhelmina och storasyster Kristofina, 15 år, måste gå två kilometer till vattenstället åtminstone två gånger om dagen. Det här tar fyra timmar per dag. Vid vattenstället fyller de hinkar som rymmer 15 liter. Paulina och Kristofina kan bara bära en hink åt gången. Hur mycket vatten använder din familj under en dag? Äventyrsscouterna gör patrullvis upp listor på allt de använder vatten till under en dag. Sedan räknar äventyrsscouterna ut hur mycket det blir sammanlagt.

  • Ett glas vatten 0,2 l
  • En toalettbesök 6 l
  • Handtvätt 1 l
  • Tandborstning med kranen påslagen 2 l
  • Hårtvätt 20 l
  • Dusch 50 l (18 l/minuutti)
  • Bykmaskin 75 l
  • Disk 30 l
Hur många ämbar vatten blir detta? Äventyrsscouterna testar också att bära vatten. Märk ut en bana, eventuellt med hinder längs vägen. Hur stora mängder vatten är det bekvämt att bära? Hur många gånger skulle äventyrsscouterna behöva gå banan för att få med sig allt vatten de använder från en ända av banan till den andra? Material: hinkar, dunkar, vatten. Källa: Scouterna

Diskussion: Skulle du klara dig en dag på den här maten? En euro är ungefär FN:s gräns för absolut fattigdom. Är det en bra gräns? Får alla i världen lika mycket för en euro? Till vad utöver mat borde pengarna också räcka? Vad händer om din mormor blir sjuk, om du behöver en ny skolbok eller nya skor? Skulle du kunna leva på en euro om dagen? Hur ser fattigdomen och hungersnöden ut i Finland? Kan alla här äta sig mätta? När är du hungrig? Finns det något du inte kan göra när du är hungrig? Material: matkärl, stormkök/spis och kastrull. Källa: Scouterna

1 euro: Laget besöker matbutiken. Äventyrsscouternas uppgift är att patrullvis köpa mat för en dag. Till sitt förfogande har patrullerna 1 euro per patrullmedlem. Äventyrsscouterna tillreder en måltid av ingredienserna de köpt. De får bara använda det de köpt när de tillreder maten. Övriga kryddor m.m. är inte tillåtna.

Lägg till tips

Bifoga