Äventyrsscouten vet att Finland är ett mångkulturellt land.

Valikko

Kultur hos oss och på annat håll


Målsättning:

Äventyrsscouten vet att Finland är ett mångkulturellt land.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna bekantar sig med en person från landet de valt att bekanta sig med.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kansainvälisyys Kaveritaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen kontaktar en lämplig person att bjuda in som gäst. Patrulledarens uppgift: Tillsammans med sin patrull hittar patrulledaren i förväg på lämpliga frågor till gästen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsmedborgare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Evenemangssamarbete: Äventyrsscouten deltar när kåren ordnar ett evenemang med scoutigt program för t.ex. invånarna vid ett flyktingboende eller någon annan organisation för invandrare, t.ex. en religiös förening. Evenemanget kan t.ex. innehålla en spårning, ett lägerbål eller en utflykt i naturen. På samma gång får invandrarna veta hur scouting fungerar i Finland, och hur de kan komma med i verksamheten. Källa: 100 sätt att scouta

Ur gästens synvinkel: Gästen kan vara t.ex. en kompis, en kollega eller en äventyrsscoutförälder. Kontakter går också att få via församlingen, en invandrarorganisation eller en studentorganisation. Gästen berättar om sitt hemland, t.ex. om skolan, klimatet och högtider. Hur ser landets historia och statsform ut? Laget kan också diskutera språk, klädsel, religion, folktro och traditioner. Vilka traditioner har gästen hållit fast vid i Finland? Finns det viktiga exportprodukter i landet, kanske något som går att köpa i Finland? Det är trevligt om gästen visar bilder från sitt hemland. Gästen berättar också varför hen har flyttat till Finland. Om gästen har varit tvungen att fly från sitt land kan hen berätta vad som hände, varför det gick så och om hur flykten gick till. Äventyrsscouterna kan ställa frågor som de tänkt ut i förväg och berätta om sina tankar. Med kaptenens hjälp har gästen förberett ett par aktiviteter, t.ex. lekar, mat, dans, sång eller en saga. Avslutande diskussion: Vilka är de största skillnaderna mellan gästens hemland och Finland? Vilka är likheterna? Skulle äventyrsscouterna vilja bo i gästens land?

Lägg till tips

Bifoga