Äventyrsscouten blir intresserad av att lära sig språk och förstår att språkkunskap är nyckeln till främmande kulturer.

Valikko

Mästare på språk


Målsättning:

Äventyrsscouten blir intresserad av att lära sig språk och förstår att språkkunskap är nyckeln till främmande kulturer.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig grunderna i ett främmande språk och bekantar sig med den kultur där språket talas.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kansainvälisyys Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Tillsammans med äventyrsscouterna väljer kaptenen ett tips och ett språk som intresserar. Kaptenen tar reda på informatiom om det språket Patrulledarens uppgift: Patrulledaren hjälper kaptenen under aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsmedborgare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Scouttermer: Äventyrsscouterna lär sig scouttermer på det språk de har valt. Ordlistor finns på scoutwiki-sidorna.

Räkneord: Äventyrsscouterna övar räkneord från 1 till 10 på et främmande språket de har valt. För att öva kan äventyrsscouterna t.ex. spela memory.

Sjung på ett främmande språk: Äventyrsscouterna lär sig en sång eller en sånglek på språket de valt. Kaptenen letar rätt på en lämplig sång ur en sångbok eller bjuder in någon som talar språket för att lära äventyrsscouterna en ny sång. Sjung sången t.ex. under lägerbålet.

Vem talar? Äventyrsscouterna reder patrullvis ut hur många i världen som talar det valda språket, och i vilka länder och kulturer det talas. Vilken ställning har språket i de här länderna? Är det ett minoritets- eller majoritetsspråk? Går det att få skolundervisning på det språket?

Vardagsvokabulär: Vid varje möte lär sig laget ett nyttigt ord på något språk. Laget kan byta till ett nytt språk en eller flera gånger under terminen. Det lönar sig att använda de nya orden i vardagliga situationer, för då minns äventyrsscouterna orden bättre.

Lägg till tips

Bifoga