Äventyrsscouten blir lite mer bekant med en annan kultur.

Valikko

Utländska lekar och sånger


Målsättning:

Äventyrsscouten blir lite mer bekant med en annan kultur.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna lär sig två lekar och scoutsånger från ett land de valt ut.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen letar rätt på lämpliga sånger och lekar och lär tillsammans med patrulledarna ut dem till äventyrsscouterna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren föregår med gott exempel.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsmedborgare

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

FS projekt: Finlands Scouter r.f. har regelbundet olika utvecklingsprojekt och internationella samarbetsprojekt på gång. I projektens materialsamlingar kan det finnas bra tips på aktiviteter.

Seega (Egypten): Seega har spelats sedan urminnes tider. En spelplan för Senet hittades i Tutankhamons grav. Äventyrsscouterna börjar med att rita upp en spelplan. För nybörjare lämpar sig en kvadrat indelad i nio delar. Mer vana spelare kan spela med 25, 49 eller 81 kvadrater. Det behövs två spelare åt gången. I nybörjarversionen ska båda ha tre spelpjäser. Spelarna placerar sina spelpjäser i rad. Den mittersta raden med rutor blir alltså tom. Sedan flyttar spelarna turvis en spelpjäs ett eller två steg åt valfritt håll. Det är inte tillåtet att hoppa över en annan spelpjäs. Vinnare är den som först får sina tre spelpjäser i en rad, åt vilket håll som helst. Den ursprungliga raden räknas inte. Källa: Norges speiderforbund

Galoppstegsleken (Rumänien): Först bildar lekdeltagarna en cirkel. I cirkeln håller alla armkrok med de två närmaste och rör sig medsols och med galoppsteg åt sidan. Lekledaren ropar upp en kroppsdel, t.ex. huvud, axel eller knä. Då ska alla i ringen ta tag i den kroppsdelen på sina grannar i ringen. Sedan fortsätter galoppen motsols tills nästa uppmaning kommer och ringen därmed börjar röra sig medsols igen. Ringens rörelse byter alltså riktning vid varje ny uppmaning. Leken kan fortsätta så länge det finns nya kroppsdelar att ropa upp. Förstås går det också att ropa upp samma kroppsdelar på nytt, i en ny ordningsföljd.

Siffror (Angola): I den här leken finns det en lekledare som ropar upp olika siffror. Den högsta möjliga siffran är det sammanlangda antalet lekdeltagare. Lekdeltagarnas uppgift är bilda grupper som består av så många personer som den utropade siffran anger. När grupperna är klara ropar lekledaren genast upp nästa siffra.

Danska fiskar (Danmark): Lekdeltagarna väljer ett par och ritar ett litet bo åt sig på marken. När alla har ett eget bo tar paren varandra i händerna och väljer ett fisknamn, t.ex. strömmingarna eller abborrarna. ”Fiskarparet”, alltså två lekdeltagare, marscherar omkring i mitten och räknar upp namn på fiskar. När något av paren hör sitt fisknamn ska de springa in bakom fiskarparet och marschera bakom dem. När fiskarparet har räknat upp alla fisknamn de kan komma på ropar de ”storm på havet!” Då ska alla fiskparen springa till vilket som helst av de tomma bona. Det par som inte hinner i tid till något bo blir hemlösa och får bli det nya fiskarparet.

Piñata (Ecuador): En piñata är en behållare fylld med t.ex. godis. En piñata är oftast formad som en sagofigur, ett djur eller en boll och dekorerad med färgrant papper. En piñata hängs upp i ett träd och öppnas antingen genom att någon slår på den med en käpp tills den går sönder, eller med hjälp av ett snöre. Den enklaste versionen av en piñata konstruerar ni genom att ta en papperspåse eller pappkartong och sedan använda färgpennor och silkespapper och dekorera den. Ledaren eller äventyrsscouterna fyller piñatan med godis och hänger upp den på ca 2 meters höjd. Sedan ska en av äventyrsscouterna med förbundna försöka träffa piñatan med ett slagträ eller motsvarande. De övriga står på säkert avstånd och försöker hjälpa till genom att ge råd åt den som försöker slå piñatan. Efter en stund är det bra att låta slagträt gå vidare till följande person. Slutligen mumsar alla tillsammans i sig piñatans innehåll. Källa: Scouterna

Lägg till tips

Bifoga