Äventyrsscouten känner till patrulledarens ansvarsområden.

Valikko

Att leda patrullen


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till patrulledarens ansvarsområden.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med hur patrullsystemet fungerar inom äventyrsscoutprogrammet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen berättar för äventyrsscouterna om patrulledarens uppgifter och symboler. Kaptenen ser till att det finns lämpliga uppgifter för patrulledarna varje gång laget träffas. Patrulledarens uppgift: De som är patrulledare förstår sitt ansvar och sina skyldigheter gentemot kaptenen och medlemmarna i sina egna patruller.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Uppgiftens längd: En lagom lång tid att fungera som patrulledare är veckomötena i en månads tid, eller under en utfärd med övernattning. Det lönar sig att mäta upp längden för patrulledarhandslaget så att patrullens alla äventyrsscouter hinner vara patrulledare minst en gång under ett väderstreck, alltså under ett halvt års tid.

I praktiken: Äventyrsscouterna utför små ledaruppdrag i sina egna patruller. I praktiken innebär ledarskap genom kamratstöd att äventyrsscouterna effektivt får öva upp sina färdigheter och kunskaper genom att i tur och ordning vara medlemmar i, och ledare för små grupper. Som patrulledare övar äventyrsscouterna att ha riktigt små ledaruppdrag, som t.ex. att leda sin patrull i en lek eller tävling, eller som att hämta och dela ut material eller fördela ordet eller uppgifter. Det kan t.ex. gå till så att kaptenen först undervisar eller visar alla det som laget ska öva eller lära sig. Sedan får patrulledarna det material och de instruktioner som behövs av kaptenen. Därefeter är det patrulledarens uppgift att förklara för patrullen vad de ska göra och fördelar uppgifter internt i patrullen. Äventyrsscouterna planerar inte själva hela möten eller ens delar av mötena. Visserligen kan hela laget vara med om att idéa och bestämma om programmet men ansvaret för verksamheten och för att leda och instruera ligger hos kaptnen.

Patrulledarens symboler: Laget pysslar kännetecken som patrulledarna bär i tur och ordning. Det kan t.ex. röra sig om halsdukssöljor, märken att bära på scoutskjortan eller visselpipssnoddar.

Lägg till tips

Bifoga