Äventyrsscouten känner till kårens namn, halsduk och fana, kan det egna lagets namn och kaptenens namn samt vet vad äventyrsscoutprogrammet går ut på och vad man gör i scouterna.

Valikko

Äventyrsscoutlaget och kåren


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till kårens namn, halsduk och fana, kan det egna lagets namn och kaptenens namn samt vet vad äventyrsscoutprogrammet går ut på och vad man gör i scouterna.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med sitt lag och sin kår. Äventyrsscouten får en bild av scoutverksamheten i äventyrsscoutprogrammet och börjar eller fortsätter sin stig inom scoutingen som äventyrsscout.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Den nya äventyrsscouten kan inte nödvändigtvis ännu gestalta kårens storlek och strukturen på dess organisation. Målet är att äventyrsscouten förstår att vargungarna är yngre än äventyrsscouterna och att man blir spejarscout efter det två till tre år långa äventyrsscoutprogrammet. Det är också viktigt att man under de första mötena först och främst bekantar sig med de andra äventyrsscouterna och med kaptenen eller kaptenerna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga