Äventyrsscouten upplever sig som en del av laget.

Valikko

Gruppbildning


Målsättning:

Äventyrsscouten upplever sig som en del av laget.

Beskrivning:

Äventyrsscouten gör bekantningsövningar eller är med om att skapa gruppanda.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen väljer ut lämpliga uppgifter utgående från hur väl lagets medlemmar känner varandra från förr.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Namnlekar: Äventyrsscouterna bekantar sig med varandra genom att leka namnlekar, t.ex. tidningsleken, namnbingo eller pomperipossa. Lekinstruktioner hittar du bland annat på scoutprogrammet.fi, på scout.fi, på Scoutwikin (på finska) och i Folkhälsans lekdatabas.

Att välja ett namn: Gruppens namn är det viktigaste av gruppens gemensamma kännetecken. Laget kan antingen välja och skapa sitt namn själv eller ärva namnet. Under lagets första möte lönar det sig att börja skissa på ett namn eller bekanta sig med det redan givna namnet. Om det hör till kårens traditioner att gruppen får ett namn som använts i åratal behöver laget alltså inte skapa ett nytt. Istället kan laget få höra berättas om föregående grupper med samma namn, om deras traditioner, vanor och om vilka skatter de lämnat efter sig såsom vimplar och gamla dagböcker. B-P gav olika djurnamn åt patrullerna på det första scoutlägret. Här påbörjades en lång tradition som är populär ännu idag. Laget eller patrullen kan heta t.ex. Björnen, Hermelinen eller Örnen. En nyare version av samma tema kan vara t.ex. Krokodilerna. Undvik namn som är hånfulla eller låter negativa. I lag som följer en rörmodell byts namnet i allmänhet inte ut, utan kan gå i arv i årtionden. I många kårer är praxisen att patrullernas namn är i singularis, flockar i pluralis: patrull Hermelin men laget Hermelinerna. På det första scoutlägret på Brownsea Island år 1907 var lägerpatrullernas namn Spovarna, Korparna, Vargarna och Oxarna. Den här biten scouthistoria fungerar fint som taptotal på det första mötet.

Lägg till tips

Bifoga