Äventyrsscouten får självförtroende i gruppen.

Valikko

Jag


Målsättning:

Äventyrsscouten får självförtroende i gruppen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten berättar något om sig själv.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Rohkeus Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 1 - 4 tuntia
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar patrulledarna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för sin patrull vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gemensamma nämnare: Alla skriver ner fortsättningen på följande påståenden på ett papper: Jag är född … Jag är allergisk mot… Min favoritmusik är … Min religion är … Jag hatar … Mitt favoritämne i skolan är … Till min familj hör… Sedan får äventyrsscouterna i uppgift att hitta någon som svarat likadant som de själva på alla frågor. Om detta inte lyckas ska de därefter leta efter någon som de har åtminstone fyra saker gemensamt med – eller åtminstone tre eller två – eller ens en. Efteråt diskuterar gruppen aktiviteten. Tyckte äventyrsscouterna att aktiviteten var rolig? Varför, eller varför inte? Vad lärde äventyrsscouterna sig? Hur många hittade någon som de hade fem/fyra/tre/två gemensamma nämnare med? Hur många hade åtminstone en sak gemensam med någon annan?

Sanning eller saga: Alla berättar tre saker om sig själva, men bara en av sakerna är sann (t.ex. ”Jag har haft judo som hobby”, ”Jag har bott i Helsingfors”, ”Jag är allergisk mot nötter”). Äventyrsscouterna uppmanas att hitta på saker som de andra inte vet, inte säga t.ex. sin ålder eller sina nuvarande hobbyer. När en person sagt sina tre påståenden gissar resten av gruppen vilket som är sant, t.ex. genom omröstning med handuppräkning. När alla har gissat ska den som sagt tre påståenden avslöja vilket påstående som är sant. De som gissat rätt ska då ställa en tilläggsfråga om det sanna alternativet (t.ex. Varför slutade du med judo?). Den som sagt påståendena måste svara. På detta sätt fortsätter övningen, en deltagare i taget. Var och en berättar saker som de andra inte vet. Dessutom utvecklas äventyrsscouternas kommunikationsfärdigheter genom att de ställer frågor och besvarar dem. Om äventyrsscoutlaget är stort kan övningen också utföras i flera mindre grupper.

Ett konstverk av naturmaterial: Alla sitter i ring. Kaptenen ber äventyrsscouterna att leta upp ett naturföremål som symboliserar något överenskommet, t.ex. ”mitt humör just nu” eller ”jag är en person som ...” eller ”jag är scout för att ...” Äventyrsscouterna har fem minuter tid på sig att hitta ett passande föremål. Det är bra att berätta för äventyrsscouterna att föremålet ska användas att pyssla med, så det få inte vara alltför stort. När tiden är ute samlas alla i ringen igen och visar varandra vad de valt för föremål. Alla berättar varför de valt just detta föremål och vad det representerar. Det är bra om en av de vuxna börjar rundan. Kaptenens uppgift är att se till att var och en får berätta om sitt föremål utan att bli avbruten av de andra. När alla har berättat övergår laget till övningens nästa fas. Äventyrsscouterna bygger patrullvis ramar av pinnar. Ramarna ska vara ungefär i A4-storlek. När ramen är klar binder patrullerna ett nät av snöre eller tråd inne i träramen. Till sist knyter patrullen allas naturföremål i nätet. Patrullerna presenterar sedan sina konstverk för de andra. Slutligen kan äventyrsscouterna fundera på följande frågor: Om du nu fick välja på nytt, skulle du då välja samma föremål? Är det lätt att se på sina patrullkamrater vad de tänker eller känner? Vad går det att göra om någon inte har det riktigt bra? Källa: Scouterna

Lägg till tips

Bifoga