Äventyrsscouten känner till om kåren har någon bakgrundsorganisation.

Valikko

Kårens bakgrundsorganisation


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till om kåren har någon bakgrundsorganisation.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med hur bakgrundsorganisationen stöder kåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen berättar för laget om kårens bakgrundsorganisation. Vad är det för en organisation och vad har den för verksamhet? Kaptenen informerar också äventyrsscouternas föräldrar om organisationen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

OBS! Syftet med den här aktiviteten är att scouterna ska bli bekanta med sin egen scoutkårs bakgrundsorganisation. Om kåren inte har någon bakgrundsorganisation, eller någon annan understödsförening eller samarbetspart vars verksamhet det är möjligt för scouterna att bekanta sig med på ett trevligt sätt, kan laget hoppa över den här aktiviteten.

FRANS: Om kåren har en församling som bakgrundsorganisation kan laget bjuda in församlingens FRANS till mötet. FRANSen kan t.ex. berätta om församlingens verksamhet och evenemang samt ev. ansvara för mötets tapto-stund på slutet. Tillsammans med FRANSen kan laget också få möjlighet att besöka kyrkan eller klockstapeln under mötet.

Lägg till tips

Bifoga