Äventyrsscouten känner samhörighet med de andra i laget.

Valikko

Lagets rop


Målsättning:

Äventyrsscouten känner samhörighet med de andra i laget.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna hittar på ett gemensamt rop.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Luovuus Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenens uppgift är att handleda äventyrsscouterna när de planerar ropet och att ge exempel på scoutrop och traditioner kring ropen. Om laget får ärva ett rop är det kaptenens uppgift att lära ut det. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullvis planering: Varje patrull har som uppgift att utveckla ett förslag till rop åt laget. Laget kan börja med att tillsammans tänka ut lämpliga ord att använda i ropet och sedan arbeta i patruller. När ropen är klara kan patrullerna ropa dem för hela gruppen och så kan laget välja ut ett som blir lagets gemensamma rop. Det går också bra att kombinera ropen, eller plocka de bästa bitarna ur olika rop, och göra ett längre gemensamt rop. Under den första hösten kan ropet efterhand fyllas på med nya tilläggsdelar, så att det till slut påminner om lärdomar och insikter från hela gruppbildningsskedet.

Lägg till tips

Bifoga