Äventyrsscouten kan scoutidealen, valspråket och löftet samt förstår innehållet på en nivå lämplig för hens ålder. Hen deltar i löftesgivningen.

Valikko

Löfte och ideal


Målsättning:

Äventyrsscouten kan scoutidealen, valspråket och löftet samt förstår innehållet på en nivå lämplig för hens ålder. Hen deltar i löftesgivningen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig scoutlöftet, valspråket och äventyrsscouternas ideal. Hen vet att de är en viktig del av scoutverksamheten och det vardagliga livet. Äventyrsscouten deltar i löftesgivningen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift är att göra löftet, idealen och valspråket begripliga för äventyrsscouterna

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga