Äventyrsscouterna kan äventyrsscouternas ideal, valspråk och löfte samt förstår deras innebörd på en nivå som motsvarar deras ålder.

Valikko

Löfte och ideal


Målsättning:

Äventyrsscouterna kan äventyrsscouternas ideal, valspråk och löfte samt förstår deras innebörd på en nivå som motsvarar deras ålder.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig scoutlöftet samt äventyrsscouternas valspråk och ideal. Äventyrsscouten är med om att avge scoutlöftet. Äventyrsscouternas ideal är att

  • respektera andra
  • älska naturen och skydda miljön
  • vara pålitliga.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen gör löftet, idealen och valspråket begripliga för äventyrsscouterna. Kaptenen fungerar som modell för hur det går till att leva enligt idealen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Repetition: Det lönar sig för laget att repetera idealen också senare. De kan exemplevis tas upp igen när det är dags att lugna ner sig inför kvällen.

Idealtavla: Patrullerna tillverkar en egen idealtavla åt laget. På tavlan kan laget skriva idealen eller beskriva dem med hjälp av bilder. Att tillverka en ram till tavlan går bra att kombinera med en hantverksaktivitet.

Oscoutiga figurer: Patrullerna skapar icke-äventyrsscoutaktiga figurer som bryter mot idealen och presenterar figurerna under mötet genom något som liknar en misstävling eller i kårens tidning eller som rollfigurer under en fest.

Konstverk: Varje patrull tillverkar med hjälp av det material de får ett konstverk baserat på ett visst ideal. Det kan t.ex. handla om en målning, en skulptur, en performans eller en sång. Ett ideal kan också gestaltas som bildkollage bestående av fotografier som beskriver idealet.

Laget arbetar patrullvis. Varje patrull ska göra en rap-låt utgående från äventyrsscouternas ideal. Patrullen kan t.ex. skriva en vers om ett eller två ideal.

Skogen: Ett av äventyrsscouternas ideal är att älska naturen och skydda miljön. Vad betyder skogen för äventyrsscouten? Genom den här uppgiften får var och en av äventyrsscouterna reflektera över på vilka sätt skogen är viktig för just dem. Ledaren letar upp en inspelning med skogsinspirerade avslappningsljud (t.ex. på Youtube med sökorden ”forest sounds”), och spelar upp den i bakgrunden. Inspelningen kan innehålla t.ex. fågelsång, hackspettens hamrande och andra skogsljud. Äventyrsscouterna blundar en stund och lägger märke till vad de kommer att tänka på. Sedan får de rita sina tankar på papper. Kaptenen ber alla presentera sina teckningar. Avslutningsvis ber kaptenen alla att säga en sak som vi kan göra för att ta hand om skogen. Samma övning går att göra med t.ex. havet som tema

Värderingar: Kaptenen tar med sig 20 återvinningsföremål till mötet (t.ex. plastflaskor, tidningar, förpackningar) och skriver olika värderingar på föremålen: ekonomiskt välstånd, lycka, framgång, andlighet, nationalitet, vänskap, berömmelse, originalitet, makt, respekt, inflytande, ärlighet, rättvisa, glädje, kärlek, tacksamhet, familj, sanning, natur, vishet, pålitlighet, position. Under övningen behövs också två kassar, två ögonbindlar och papper och penna åt alla deltagare. Kaptenen väljer ut en lagom stor öppen plats ute eller inne. Skede 1: Laget delas in i två patruller (A och B) och de ställer sig på två rader mitt emot varandra på ungefär 10 stegs avstånd. Kaptenen lägger ut återvinningsföremålen i slumpmässig ordning på området mellan de två grupperna. En spelare från var patrull (samlaren) står längst fram i kön med ögonen förbundna och en kasse i handen. Kaptenen ger startsignal och samlaren i patrull A plockar upp så många föremål hen kan. Patrullen får guida samlaren till föremålen genom att ge muntliga instruktioner men den andra patrullen får ropa ut vilseledande instruktioner. Patrullerna spelar turvis och byter samlare varje gång. Den patrull som samlat in flest föremål vinner. Fas 2: Äventyrsscouterna radar ut alla föremålen. Kaptenen ställer följande frågor till laget och hjälper vid behov till med att leda diskussionen åt rätt håll: Vad representerar de här orden? (De här orden är värderingar). Varför är värderingar viktiga? Vad har de att göra med det vi gör? Kaptenen kan förklara att värderingar är ideal som har en betydelse för en person eller en grupp av människor. Värderingar formar hur människor lever och samverkar med andra, och hur de tänker om sig själva. Behöver vi alla de här värderingarna i vår kasse (alltså i vårt dagliga liv)? Kaptenen frågar laget vilka värderingar de skulle välja i sina kassar om de fick välja bara tre. Alla kan skriva ner sina egna val på pappret de har och så kan kaptenen be några frivilliga att berätta om och motivera sina val. Kaptenen frågar äventyrsscouterna om de minns sitt scoutlöfte och sin egen åldersgrupps ideal. Vilka värderingar kommer de att tänka på när de hör löftet och idealen? Kaptenen berättar att scoutingens värderingar finns beskrivna genom löftet och idealen. Är det någon som har valt värderingar som passar ihop med dem? Källa: Thinking Day 2018

Rita tillsammans: Varje patrull tilldelas en penna och ett papper. Alla i patrullen ska hålla i pennan samtidigt och tillsammans rita en bild medan de lyssnar på kaptenen som berättar om en situation som har med ett scoutideal att göra. Uppgiften är samtidigt en gruppbildningsövning.

Löftesgivning. Alla kårer har egna traditioner när det gäller löftesgivningen. Laget går tillsammans igenom det sätt som kåren använder sig av. Om kårens alla åldersgrupper avger sina löften samtidigt, t.ex. i scoutkyrkan, minns säkert äventyrsscouterna något från tidigare års tillställningar. Kaptenen kan komplettera där äventyrsscouternas minnen sviker. Äventyrsscouterna övar att tillsammans uttala löftet i kör samt att göra scouthälsningen.

Att vara pålitlig: Mackes kusin ligger på sjukhus. Han har fått diabetes och vården påbörjas på barn- och ungdomsavdelningen. Macke känner att han borde hälsa på sin kusin, men det känns så svårt. De hade lekt tillsammans hela sommaren och allt hade varit bra fastän kusinen varit lite trött. Tänk om sjukdomen hade förändrat honom helt? Sigge uppmuntrade Macke. ”Gå nu bara! Din kusin blir säkert jätteglad!” Macke fick bättre självförtroende och bestämde sig för att hälsa på på sjukhuset. Kusinen blev jätteglad. Macke såg på sin kusin. Samma kompis, men med rödare kinder än i somras. En trofast vän lämnar ingen ensam. En pålitlig vän sprider inga rykten. Men hur lär jag mig att vara pålitlig? Till att börja med måste jag lära mig att tala sanning. Lögner leder ofta till brustna förtroenden. Med en ärlig och öppen attityd är man redan långt på trofasthetens väg. Det här gäller också när det handlar om att utför olika uppgifter: En trofast och pålitlig person lämnar inte uppgifterna ogjorda. Om krafterna eller tiden inte räcker till talar en pålitlig person om det för de andra. Det är rätt mot en själv, och det är att vara pålitlig och trofast i fråga om de uppgifter man får.

Lägg till tips

Bifoga