Äventyrsscouten känner till åldersgruppens scoutdräkt enligt kårens traditioner och vet hur man känner igen andra scouter

Valikko

Scoutdräkten


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till åldersgruppens scoutdräkt enligt kårens traditioner och vet hur man känner igen andra scouter

Beskrivning:

Äventyrsscouten känner till scoutdräkten och dess användning samt de vanligaste scoutmärkena

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Bekanta er med den scoutdräkt som äventyrsscouterna använder i er kår. Ska man använda väiski, kårens båtmössa, barett eller någon annan huvudbonad? Fundera tillsammans på varför det lönar sig att skaffa en scoutdräkt och hur man får tag på en i den egna kåren. Föregå själv som exempel och använd scoutdräkt på alla möten. Instruera äventyrsscouterna att bekanta sig med scoutmärkena patrullvis och att ta reda på deras betydelse. Öva märkenas placeringar genom att lägga dem på rätt ställe eller genom att rita ut dem. Gå igenom åtminstone följande märken: - organisationsmärket för Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter - löftesmärket för WAGGGS och WOSM samt kårens eget märke, om sådant finns - Äventyrsscoutmärket med alla väderstreck - Interkardinalmärkena - Äventyrsscouternas specialmärken - Scoutledarens spänne och lädersölja - Kaptensmärket - Ledarnas visselpipsband - Spejarscouternas märken för olika etapper, - Kårens utmärkelsetecken

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrulledaren och äventyrsscouterna kan leta upp scoutdräktens presentation i färdighetsboken Ryggsäcken och därefter bekanta sig med märkena som hör till scoutdräkten genom att placera ut dem på en tom scoutskjorta t.ex. med hjälp av säkerhetsnålar. När de enligt deras eget tycke är färdiga, presenterar de scoutskjortan och märkenas betydelse åt de andra äventyrsscouterna. Efter övningen tävlar patrullerna sinsemellan med samma uppgift: man får poäng i snabbhet, rätt placering och korrekt förklaring.

Samma sak går att utföra med färre deltagare (om laget inte delats in i patruller), kaptenen berättar kort betydelsen av varje märke som hör till scoutskjortan, om halsdukar, spännen och dylikt och därefter får varje äventyrsscout turvis sätta fast märkena på skjortan.

Istället för en tygskjorta kan man också använda en stor utprintad eller ritad skjorta som pappersmärken ska fästas på. Se även en virtuell scoutskjorta: scout.org.uk

Kims spel på scoutskjortan: Avlägsna något märke. Vem av äventyrsscouterna kommer först på vilket märke som saknas? Det går också att leka sätta svans på åsnan, äventyrsscouterna försöker då turvis att placera ut märkena på rätt ställe med ögonbindel. Leken fungerar också på tid där snabbast vinner.

Ta med egna, för dig viktiga scoutsymboler. Berätta om gamla halsdukar, lägerhalsdukar, förtjänsttecken, lägermössor, väiskin eller Gilwell-halsduken. Om du har swoppat något ta med föremålen och berätta grunderna om swoppning. Mer om swoppning t.ex. på scoutwiki.

Modevisning: Någon av äventyrsscouterna fungerar som mannekäng, klädd i en fullständig scoutdräkt. Presentera dräktens detaljer noggrant. Humor och inlevelse är mycket tillåtet! Märkesdomino: Rita märken på kort och skriv ut något annat märkes namn på samma kort. Låt äventyrsscouterna göra en ring av korten så att märket och dess rätta namn är bredvid varandra.

Lägg till tips

Bifoga