Äventyrsscouten känner till åldersgruppens scoutdräkt enligt kårens traditioner och vet hur man känner igen andra scouter

Valikko

Scoutdräkten


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till åldersgruppens scoutdräkt enligt kårens traditioner och vet hur man känner igen andra scouter

Beskrivning:

Äventyrsscouten känner till scoutdräkten och dess användning samt de vanligaste scoutmärkena

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Bekanta er med den scoutdräkt som äventyrsscouterna använder i er kår. Ska man använda väiski, kårens båtmössa, barett eller någon annan huvudbonad? Fundera tillsammans på varför det lönar sig att skaffa en scoutdräkt och hur man får tag på en i den egna kåren. Föregå själv som exempel och använd scoutdräkt på alla möten. Instruera äventyrsscouterna att bekanta sig med scoutmärkena patrullvis och att ta reda på deras betydelse. Öva märkenas placeringar genom att lägga dem på rätt ställe eller genom att rita ut dem. Gå igenom åtminstone följande märken: - organisationsmärket för Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter - löftesmärket för WAGGGS och WOSM samt kårens eget märke, om sådant finns - Äventyrsscoutmärket med alla väderstreck - Interkardinalmärkena - Äventyrsscouternas specialmärken - Scoutledarens spänne och lädersölja - Kaptensmärket - Ledarnas visselpipsband - Spejarscouternas märken för olika etapper, - Kårens utmärkelsetecken

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga