Äventyrsscouten känner till de vanligaste scoutsederna.

Valikko

Scoutseder


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till de vanligaste scoutsederna.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med scoutsederna och bakgrunden till dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 - 4 tuntia
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen låter äventyrsscouterna bekanta sig med scoutsederna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Scoutnamn: Om kaptenerna har scoutnamn kan historierna bakom dessa höra till programmet under ett möte. Scoutnamn har en tendens att födas av sig själva, utan att någon behöver försöka hitta på sådana. Påminn äventyrsscouterna om att scoutnamn absolut inte är några öknamn, utan smeknamn som grundar sig på någon rolig händelse eller personens karaktärsdrag.

Lugna stunder: Man kan använda scouthistorier och –legender i en kvällsberättelse eller uppmana patrulledarna att bekanta sig med en berättelse och läsa den för de andra. I Scoutwikin finns en bra artikel (på finska) om B-P:s tanke bakom scouthälsningen (ur boken Scouting for Boys).

Scoutsedernas bakgrund: Att känna till scoutsederna skapar en samhörighetskänsla bland alla scouter. Förutom sederna i sig är det också viktigt att gå igenom deras historia och betydelse. På det här viset lär sig äventyrsscouterna även huvuddragen i scouternas och kårens historia. Mötet avslutas med en syskonring (eller broder- eller systerring). Äventyrsscouterna tar varandra i hand genom att korsa sina armar så att höger arm ligger överst (de finskspråkiga scouterna håller vänster hand överst). Man kan hålla grannkamraten i handen som vanligt eller knäppa händerna. Det finns nästan lika många sätt att utföra syskonringen som det finns scoutkårer. Ta reda på din egen kårs syskonringtraditioner och lär äventyrsscouterlaget dem. De tre lyfta fingrarna som används i scouthälsningen påminner om 1. att älska Gud, sina nära, fosterlandet och mänskligheten, 2. att hjälpa andra och 3. att förverkliga scoutidealen i sitt liv. Vissa anser att de tre lyfta fingrarna symboliserar den heliga treenigheten: Fadern, Sonen och den heliga Anden. Cirkeln som bildas av tummen och lillfingret symboliserar vänskapen mellan alla världens scouter. Tummen ovanpå lillfingret symboliserar att de stora skyddar de små. I kåren är vargungarna och de yngre äventyrsscouterna de små.

Allmänna tips: Kaptenen går igenom scoutseder och deras bakgrund. Varför hälsar scouter med vänstra handen? Hur gör man scouthälsningen? Laget bekantar sig också med hur scouter hälsar fanan under en flaggceremoni. Berätta om scouternas kulur med hejarop. Äventyrsscouterna ropar kårens egna rop samt sjunger scout- och matsånger. Under ett möte kan ni gå igenom scoutseder och scoutingens historia. Men det lönar sig också att ta upp traditionerna även senare i sina rätta sammanhang, så att kunskaperna förknippas med den praktiska verksamheten. På så sätt fastnar de bättre i minnet.

Lägg till tips

Bifoga