Äventyrsscouten kan åtminstone scouthälsningen och vet varför scouter hälsar med vänstra handen.

Valikko

Scoutseder


Målsättning:

Äventyrsscouten kan åtminstone scouthälsningen och vet varför scouter hälsar med vänstra handen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med scoutseder och deras bakgrund.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Gå igenom scoutseder och deras bakgrund. Varför hälsar man med vänstra handen? Hur gör man scouthälsningen? Bekanta er också med hälsning till fanan. Berätta om scouternas ropkultur. Ropa kårens egna rop, sjung scout- och matsånger.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga