Äventyrsscouten trivs på utfärder.

Valikko

Väster - Att trivas på utfärder

Äventyrsscouten trivs på utfärder.

I Väster är fokus på utfärder. Äventyrsscouterna gör alla väderstreckets obligatoriska aktiviteter. Äventyrsscouter i sjökårer gör också sjöaktiviteterna (märkta som valbara).

Obligatoriska

Valbara