Äventyrsscouten använder kårens vindskydd, tält eller andra former av övernattningsutrustning.

Valikko

Bivackering med kårens övernattningsutrustning


Målsättning:

Äventyrsscouten använder kårens vindskydd, tält eller andra former av övernattningsutrustning.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med olika typer av övernattningsutrustning, slår upp vindskydd m.m. och tar hand om utrustningen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Palvelu Partiokulttuuri Retkeily Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar äventyrsscouterna i hur övernattningsutrustningen används, ser till att äventyrsscouterna får använda olika slags utrustning under sina utfärder och tar alltid med äventyrsscouterna efteråt för att ta hand om utrustningen. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Övernattningsutrustning under utfärden: Det är bra att ta hand om övernattningsutrustningen också under utfärden. – Tältpåsen är inget sittunderlag: tältstänger av aluminium kan bli böjda och glasfiberstänger kan spricka om de utsätts för tyngd. – Övernattningsutrustningen ska också vädras. Ju bättre tältet vädras, desto mindre vatten kondenseras inne på tältets ytor. I vandringstält lönar det sig att hålla vädringsluckan öppen. – Vik ihop vandringstältets tältstänger så att du börjar vid mitten. Om du börjar i ena änden spänns gummibandet ojämnt och brister så småningom.

Bivackmästarpatruller: Kaptenen utser turvis patrullerna till bivackmästare. Inför en utfärd lär sig bivackmästarna att slå upp och ta ner ett vindskydd eller någon annan typ av övernattningsutrustning som de väljer ut. Före avfärd kontrollerar de också att utrustningen är hel och att alla delar är med. Under utfärden lär bivackmästarna de andra hur utrustningen fungerar och övervakar att utrustningen slås upp på rätt sätt. Efter övernattningen ger bivackmästarna råd om hur utrustningen ska tas ner och packas, och berättar också för de andra hur utrustningen ska skötas om hemma eller i kårlokalen: utrustningen ska granskas, torkas samt rengöras och lappas om det behövs. Efter utfärden är det bivackmästarna som vårdar och torkar utrustningen. Material: olika typer av övernattningsutrustning.

Lägg till tips

Bifoga