Äventyrsscouten förstår att det är viktigt att alla deltar och bidrar till det gemensamma bästa.

Valikko

Kårtalko


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår att det är viktigt att alla deltar och bidrar till det gemensamma bästa.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i kårens medelanskaffning eller talko.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Palvelu Partiokulttuuri Talous Yhdistystoiminta
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen väljer på vilket sätt laget kan göra sin insats och instruerar äventyrsscouterna så att de kan bete sig på ett bra sätt när de deltar i medelanskaffningen eller talkot. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att hens patrull beter sig på ett bra sätt och enligt instruktioner.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Medelanskaffning: Äventyrsscouten deltar i kårens medelanskaffning t.ex. genom att sälja någon produkt. Kaptenen motiverar vikten av att äventyrsscouterna deltar genom att lyfta fram att medelanskaffningen handlar om att göra något som är bra för alla i kåren och att det därför är viktigt att alla deltar. Vi kan inte alltid förvänta oss att själva bli belönade för det vi gör. I scouterna finns en tradition av att göra saker tillsammans och det är viktigt att upprätthålla den. Inför jippot går laget tillsammans igenom hur äventyrsscouterna ska bete sig i t.ex. försäljningssituationen. Äventyrsscouterna får information om att de i utomstående personers ögon representerar hela scoutrörelsen – på med scouthalsduken, alltså! Äventyrsscouterna kan också uppmanas att klä sig i officiell eller halvofficiell scoutdräkt, om det passar i sammanhanget. Att tydligt kunna se att det är scouter som är i farten kan sporra en del människor att stöda scoutverksamheten. Material: scoutdräkt, eller åtminstone scouthalsduk, eventuellt växelpengar eller arbetshandskar, beroende på situationen.

Talko vid utfärdsstugan: Äventyrsscouten deltar i kårens talko vid utfärdsstugan eller båttalko. Kaptenen motiverar vikten av att äventyrsscouterna deltar genom att lyfta fram att talkot handlar om att göra något som är bra för alla i kåren och att det därför är viktigt att alla deltar. Vi kan inte alltid förvänta oss att själva bli belönade för det vi gör. I scouterna finns en tradition av att göra saker tillsammans och det är viktigt att upprätthålla den. Exempel på uppgifter kan vara att tömma utedasset, måla staketet, städa vedboden eller röja sly.

Lägg till tips

Bifoga