Äventyrsscouten är bekant med de viktigaste scoutberättelserna.

Valikko

Legendariskt


Målsättning:

Äventyrsscouten är bekant med de viktigaste scoutberättelserna.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med de viktigaste scoutberättelserna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen presenterar scoutberättelser för äventyrsscouterna och handleder dem så att de lägger märke till sensmoralen i berättelserna.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Grodan i gräddstånkan: Laget läser berättelsen om grodan i gräddstånkan. ”Har du hört historien om de två grodorna? Två grodor var en dag ute på en promenad och kom till en stor skål med grädde. När de tittade ner i den ramlade båda i. Den ene sa: ’Det här var ett konstigt vatten. Hur ska man kunna simma i den här smörjan? Det tjänar ingenting till att ens försöka.’ Så sjönk han till botten och drunknade av brist på ihärdighet. Men den andra grodan var det mera krut i. Hon stretade och sam av alla krafter och arbetade med armar och ben för att hålla sig uppe. När hon kände att hon började sjunka, högg hon bara i ändå mer och gav aldrig upp hoppet. Men när hon slutligen var så trött , att hon inte orkade längre, hände något egendomligt. Genom det ihärdiga arbetet med armar och ben hade hon vispat så länge i grädden, att hon plötsligt fann sig sittande på en smörklimp!”(B-P, Scouting for Boys) Berättelsen används ofta för att beskriva scoutverksamhet för personer i behov av särskilt stöd.

Berättelsen om Kim: Kaptenen läser berättelsen om Kim och sedan spelar äventyrsscouterna patrullvis Kims spel.

Drakleken: Kaptenen kan kombinera berättelsen om S:t Göran med drakleken. Varje patrull bildar en drake genom att stå bakom varandra med händerna på varandras axlar. Den som står längst fram får ögonen förbundna, den som står på andra plats är drakkens hjärna. Den som står längst bak är drakens svans. Hjärnans uppgift är att styra draken så att att huvudet får tag i svansen på en annan drake. När draken får fast en annan drake får den ett poäng. Det är bra att låta patrullmedlemmarna byta platser i draken så att alla får prova på alla platser. Leken kan också lekas så att den drake som blir fast faller ut. Källa: Scouterna

Scouting for Boys: Kaptenen ger ett exemplar av boken Scouting for Boys åt varje patrull. Patrullen letar upp någonting i boken som de kan visa genom en dramatisering. Det kan vara vad som helst. Patrullerna visar upp de ställen de valt för varandra. Efter föreställningen diskuterar äventyrsscouterna ”pjäsens” innehåll. Vad innebär textstället? Hur går textstället ihop med dagens samhälle och med dagens scouting? Boken skrevs i början av 1900-talet vilket naturligtvis syns i exemplen. Är det mycket som har förändrats på drygt 100 år? Kaptenen kan också kopiera upp några lämpliga ställen i boken och låta patrullerna välja mellan dem. Källa: Scouterna

Pantomim: Laget spelar ett pantomimspel. Före mötet skriver kaptenen berättelsernas namn, alla huvudpersoners namn och diverse andra begrepp som har att göra med berättelserna på olika lappar. Antalet ordlappar ska vara delbart med antalet patruller. Kaptenen lägger ordlapparna i en påse. Sedan tävlar laget patrullvis: En äventyrsscout åt gången drar en lapp och visar en pantomim om ordet. Den patrull som först gissar på rätt ord får poäng. Den som fått flest poäng vinner.

Gott och ont: Patrullen läser legenden om S:t Göran och funderar därefter på hur gott och ont syns i världen. Efter detta gör patrullen en bildtavla med goda och dåliga nyheter som de hittar i tidningar eller på webben. Samtidigt kan äventyrsscouterna fundera på hur de själva som scouter kan göra något för att representera den goda sidan

En pjäs: Patrullen förbereder en pjäs som bygger på en scoutberättelse, t.ex. inför kårens S:t Göransfest. Utöver själva föreställningen satsar patrullen på kullisser och rekvisita.

Orduppgift: Patrullen skapar en frågesport, en ifyllnadsuppgift eller ett korsord. De kan också göras skojigare genom att hitta på tokiga adjektiv i stället för de ursprungliga.

Levandegör: Rita en serie eller gör en fotoserie eller bildberättelse av någon scoutberättelse, eller skapa en figur i modellera av någonting ur berättelsen. Med många telefoner och tabletter går det enkelt att skapa en egen film eller att göra en filmtrailer om det som scoutberättelserna handlar om.

Att berätta en historia: Att berätta en historia kräver skicklighet. Om åhörarna sitter eller står i en halvcirkel är den bästa platsen för berättaren att sitta eller stå mitt framför halvcirkeln. Ögonkontakt drar in åhörarna i berättelsen och ger samtidigt berättaren möjlighet att se hur lyssnarna reagerar. Berättande ska helst ske med egna ord, inte genom att läsa upp berättelsen. Det lönar sig för berättaren att tala tydligt i långsamt tempo och använda enkla meningar. Pauser skapar bra effekter. Pauser förtydligar det sagda och ger lyssnarna tid att förstå. Berättaren kan skapa stämning genom att variera hur hen använder sin röst, tända ljus och använda rekvisita. Glada berättelser berättas med ett leende i rösten och när någon ropar i berättelsen höjer också berättaren på rösten. Berättelser är en viktig del av scoutingen. De mest centrala scoutberättelserna är berättelsen om B-P och legenden om S:t Göran och draken. B-P beundrade de forna riddarna. För att kunna uppfylla de ridderliga idealen krävs det att de unga fostras till att gärna utföra också de tyngsta och lägst värderade uppgifterna och till att göra varandra gott. Enligt B-P var riddarna riktiga scouter eftersom de hellre dog än levde ohedersamt. Därför skapade han scouternas lag med riddarlagen som modell. Både riddarnas och scouternas skyddshelgon är S:t Göran. S:t Göran är scouternas förebild för att han hjälpte sina närstående och slogs mot det onda. Liksom sin förebild borde också scouter göra minst en god gärning varje dag. Fler scoutberättelser finns t.ex. i boken Kärppävartion tarinoita av Reijo Takamaa (på finska) och i B-P:s bok Scouting for Boys. Bekanta dig också med kårens egna berättelser och historiker.

Lägg till tips

Bifoga