Äventyrsscouten känner till de nödsignaler som används till sjöss.

Valikko

Nödsignaler till sjöss


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till de nödsignaler som används till sjöss.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig de nödsignaler som används till sjöss.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På sjön
Färdighetsområden Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen berättar om olika nödsignaler och påminner äventyrsscouterna om att de inte får använda nödsignalerna på skoj.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Allmänna tips: Kaptenen berättar om olika nödsignaler och påminner äventyrsscouterna om att de inte får använda nödsignaler på skoj. Laget provar bara på sådana signaler som går att öva utan att väcka uppmärksamhet, som t.ex. att skicka morssignaler. Nödsignaler: - röda raketer - röda facklor - orange rök - EPIRB eller Emergency Position Indicating Radio Beacon (automatisk nödradiosändare) - DSC-nödsignal (Digital Selective Call), ett digitalt nödmeddelande via en VHF-DSC-apparat - MAYDAY-nödanrop via VHF-radio - SOS som morsesignal ... ---... - ett kraftigt ljud med en minuts mellanrum - en ihållande signal med mistlurens starka ljud - bokstäverna NC med signalflaggor - ett klot eller liknande föremål ovanom eller nedanom en kvadrat - öppen eld - kanonskott (explosioner) - att höja och sänka sina utsträckta armar ovanom axellinjen. Utöver detta kan alla tänkbara sätt att väcka uppmärksamhet användas som nödsignal. Alla måste minnas att använda nödsignaler enbart vid verklig sjönöd, inte på lek eller skoj. Det är alltid befälhavaren som avgör ifall fartyget är i nöd. I en riktig nödsituation både får och ska du be om hjälp.

Tips för en stilla stund: Det berättas att SOS-signalen härstammar från de engelska orden Save Our Souls, ”rädda våra själar”. Det här är ett bra tips på en avslutande stilla stund. Vem kan rädda människors själar på riktigt? Vi kan vända oss till Gud också när vi är i nöd och mitt uppe i svåra situationer. Gud SOS!

Lägg till tips

Bifoga