Äventyrsscouten är medveten om miljöproblemen i våra vattendrag.

Valikko

Östersjön


Målsättning:

Äventyrsscouten är medveten om miljöproblemen i våra vattendrag.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med Östersjöns eller insjöarnas skick och med de faktorer som inverkar på hur vattendragen mår.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto Palvelu Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga, handleder och ger råd. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Oljetanker-olycka: Häll vatten i en balja, lägg i stenar som berg och gör oljetanker-fartyg genom att hälla matolja i små pytsar av folie. Bomullstussar fungerar bra som fåglar. En tanker kantrar. Använd sugrör som oljebommar.

Kampanjer: Olika forskningsinstitut och miljöorganisationer och –föreningar ordnar försknings- och skyddskampanjer och olika projekt för Östersjön. Håll skärgården ren är ett exempel på en sådan organisation. Laget deltar i någon kampanj.

Algutflykt: Äventyrsscouterna går på algutflykt till stranden. Med sig tar de en bok med information om alger eller en guide som känner bra till olika alger. Syftet med utflykten är att identifiera olika algarter. Om det finns blåstång vid stranden kan äventyrsscouterna ungefärligen uppskatta dess ålder. Blåstångens ålder kan uppskattas utifrån hur många förgreningar den har. En blåstångsindivid som har t.ex. 3 förgreningar är 3 år gammal. För att äventyrsscouterna ska minnas de algarter de lärt sig lönar det sig att rita bilder av dem t.ex. i patrullens loggbok.

Algobservationer: Om den här aktiviteten genomförs t.ex. under en seglats kan äventyrsscouterna göra algobservationer på olika ställen under seglatsen. Observationerna kategoriseras enligt följande skala: 0 = inga alger (inga alger noteras varken vid vattenytan eller i vattenbrynet.) 1 = det finns lite eller måttligt mycket alger (algerna syns som gröna flingor eller stickor i vattnet. Algerna syns i ett genomskinligt kärl med vatten i. Smala algränder har drivit in mot stranden.) 2 = det finns rikligt med alger (vattnet innehåller helt tydligt alger eller små algflottar har stigit upp till ytan eller algansamlingar har drivit in till stranden.) 3 = det finns mycket rikligt med alger (algerna bildar stora flottar eller tjocka ansamlingar har drivit in till stranden.) Äventyrsscouterna letar upp en webbplats där det går att rapportera om sina egna algobservationer. De skickar in information om sina observationer.

Skräpundersökning: Äventyrsscouterna väljer ut en strand och plockar skräp på den. Vilket slags skräp finns det mest av? Vad var det mest intressanta skräpet de hittade? Äventyrsscouterna kan också fundera på varifrån skräpet kan tänkas komma och hur det hamnat på stranden. Sedan sorterar de och gör sig av med skräpet på rätt sätt.

Secchi-skiva: Patrullen tillverkar en secchi-skiva och mäter siktdjupet med den. En Secchi-skiva eller siktdjupsskiva är vit och har en diameter på 30 cm. Med siktdjup, eller Secchi-djup, avses det djup mätt från havsytan då skivan precis försvinner ur sikte. Äventyrsscouterna borrar 3–4 hål på jämna avstånd från varandra i kanten på den vita skivan. Sedan trär de snören genom hålen och knyter ihop snörändarna ungefär 0,5 m från skivans mittpunkt både ovanför och under skivan. Knyt kopar på snörena så kan inte skivan röra sig. Där snörena möts och knyts ihop på övre sidan fäster äventyrsscouterna måttrepet. I snörena under skivan fäster de en tyngd. Märk ut varje halvmeter på måttrepet t.ex. med knopar, varje meter med röd tusch och varje decimeter med svart tusch. Mät siktdjupet: En äventyrsscout sänker långsamt ner skivan under vattenytan ända tills den inte längre syns. Anteckna vid vilket djup den fortfarande syntes. Sänk skivan ytterligare 0,5–1 m. Lyft sedan skivan långsamt tills den syns igen. Anteckna det djupet. Anteckna avståndet till ytan med hjälp av markeringarna på repet. Material: ca 10 m rep, en tyngd på 1–2 kg (t.ex. ett stycke metalla, en sten), en rund vit skiva som är ca 30 cm i diameter (t.ex. ett lock till en hink).

Tidningsurklipp: Laget samlar tidningsurklipp om Östersjön under en vår och sommar och funderar på hur havets tillstånd varierar.

Lägg till tips

Bifoga