Äventyrsscouterna förstår olika etiska synvinklar på saker och ting, på en nivå som kan förväntas i deras ålder.

Valikko

Rätt och fel


Målsättning:

Äventyrsscouterna förstår olika etiska synvinklar på saker och ting, på en nivå som kan förväntas i deras ålder.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna bekantar sig med etiska frågor.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot
Längd -
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen planerar övningen och ser till att allas åsikter respekteras.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Åsiktslinje: I rummets ena ände finns positionen ”Helt av samma åsikt” och i den andra ”Helt av annan åsikt”. Kaptenen läser upp påståenden och äventyrsscouterna placerar sig i rummet på en plats de tycker motsvarar deras åsikter. Ledaren kan sedan fråga någon varför hen står där hen står. Exempel på påståenden: - Det är tryggt i scouterna - Det hör till att hjälpa andra - Naturen är viktig för mig - Klimatförändringen angår inte mig - Jag kan påverka miljöns tillstånd.

Åsiktslek: I leken sitter deltagarna i en ring. Alla tänker ut en sak som representeras deras åsikt, t.ex. ”Jag tycker att alla människor är lika mycket värda”, ”Jag tycker att att klimatförändringen borde stoppas”. Sedan säger alla sin åsikt i tur och ordning och då går de som är av samma åsikt och sätter sig i famnen på den som uttryckt åsikten, eller bildar en gemensam grupp genom att stå nära varandra. Efter det här kan laget diskutera ämnet och gruppen som tycker likadant kan få motivera varför de är av den åsikten. Samtidigt får de som är av annan åsikt motivera sin åsikt. När diskussionen är avklarad får nästa person säga sin åsikt osv. Leken fortsätter till alla har fått säga sin åsikt och tills åsikterna har diskuterats. Alla som vill ska få uttala sig. Källa: Yhteisymmärrysviikko/Interreligiös vecka för harmoni

Rita en berättelse: Kaptenen läser en berättelse som passar ihop med temat etik. Nästan vilken traditionell saga som helst duger för den här uppgiften. Äventyrsscouterna ritar bilder som dyker upp i deras fantasi medan de lyssnar. Om de vill kan de visa varandra sina bilder. Till slut diskuterar laget vad sensmoralen i sagan var.

Lägg till tips

Bifoga