Äventyrsscouten vet vad hen ska göra om kompisen får en sjukdomsattack.

Valikko

Sjukdomsattacker


Målsättning:

Äventyrsscouten vet vad hen ska göra om kompisen får en sjukdomsattack.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att agera på rätt sätt vid de vanligaste sjukdomsattackerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Ensiapu Kaveritaidot Palvelu
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen tar i förväg reda på information om äventyrsscouternas sjukdomar. Kaptenen minns att barnet och vårdnadshavaren har rätt att bestämma om de vill att saken behandlas i gruppen. Kaptenen lägger vikt vid den gemensamma tryggheten och att saken behandlas på ett förtroligt sätt. Hen ser också till att ingen känner sig utskämd på grund av att laget diskuterar en sjukdom eller överkänslighet som hen har. Kaptenen är den sakkunniga.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Epilepsi: Epilepsi är en sjukdom som beror på störningar i hjärnans elektriska aktivitet. Det finns flera olika typer av epilepsi. Om någon i laget har epilepsi kan laget – med äventyrsscoutens eget och hens vårdnadshavares tillstånd – diskutera hur just den här personens anfall brukar se ut, hur de andra kan känna igen ett anfall och vad de andra ska göra ifall kompisen får ett anfall. Behövs det en ambulans? Epilepsianfall går oftast över på några minuter. Under anfallet är det viktigt att se till att skydda patienten så att hen inte slår sig. Speciellt viktigt är det att skydda patientens huvud. Lägg inget i patientens mun. Lägg patienten i stabilt sidoläge när anfallet gått över och låt hen vila i lugn och ro. Om anfallet pågår i mer än 5–10 minuter är det dags att kalla på ambulans. Om den som får ett anfall inte tidigare konstaterats ha epilepsi ska hen alltid uppsöka vård.

Allergier: Äventyrsscouterna gör en lista över – med vårdnadshavarnas tillåtelse – alla lagmedlemmars allergier och symtom som allergenerna ger upphov till. Sedan diskuterar laget: Vilka begränsningar leder allergierna till när det gäller maten under utfärder? Hurdana är symtomen på en allvarlig allergireaktion? Äventyrsscouterna och kaptenerna bekantar sig med att använda EpiPen®  om någon i laget har en sådan.

Astma: Laget pratar om astma Vilka saker kan förorsaka andnöd? Hur känns det att ha ett astmaanfall? Vilken kroppsställning är den bästa för patienten under ett anfall? (Halvsittande, hjälparen lugnar sin kompis.) Hur används medicin som öppnar luftvägarna? När behövs hjälp av en vuxen? De som har astma har ofta två olika slags mediciner. Den ena är en behandlande medicin som patienten tar regelbundet och den andra en öppnande medicin som hen tar vid astmaanfall. Astmamediciner är färgkodade så att öppnande mediciner är märkta med blått eller grönt. När patienten får ett anfall: placera hen sittande i framåtlutande ställning, skapa en så lugn situation som möjligt och låt patienten ta öppnande medicin. Som hjälpare är det viktigt att själv försöka hålla sig lugn. Se till att patienten får läkarvård om medicinen inte hjälper.

Diabetes: Laget pratar om diabetes. Hur känns det när blodsockret sjunker alltför mycket? Vilken hjälp kan den som drabbats behöva? Känns det annorlunda att ha högst blodsocker? Hur mäts blodsockernivån? När behövs hjälp av en vuxen? Symptom på hypoglykemi (lågt blodsocker) är trötthet, svaghet, huvudvärk, kallsvettig hud och möjligtvis förvirring eller medvetslöshet. Ge patienten något sockerhaltigt att äta eller dricka om hen är vid medvetande. Se till att patienten får läkarvård om symtomen inte lindras inom en kvart efter att hen fått i sig något sockerhaltigt. Sätt inget i munnen på en medvetslös person utan följ de allmänna instruktionerna för första hjälpen vid medvetslöshet.

Materialpresentation: Kaptenen introducerar ämnet och berättar att syftet med programmet är att äventyrsscouterna ska få bekanta sig med allergier och sjukdomar för den gemensamma trygghetens skull. Sedan bekantar sig laget med de sjukdomar och allergier som någon av lagets medlemmar har. Äventyrsscouterna berättar själva om sina symtom och sin vård. I vilka situationer skulle äventyrsscouten behöva få hjälp av en kompis och hur kan lagmedlemmarna hjälpa hen? Hur vet kompisarna att det är fråga om en allvarlig situation? Om ingen har några allergier eller sjukdomar kan laget på ett mera allmänt plan gå igenom vad som är de rätta sakerna att göra vid olika sjukdomsattacker. Laget bekantar sig med första hjälpen vid sjukdomsattacker genom att diskutera. Att öva detta i praktiken är svårt. Kaptenen skaffar fram material att visa upp, t.ex. ett SOS-pass, ett epilepsismycke, ett diabetessmycke, olika slags astmamedicinsinhalatorer eller en EpiPen®  -övningspenna. På Youtube finns dessutom bra videor om ämnet, t.ex. Röda Korsets instruktionsfilmer (på finska).

Påståenden: Patrullen bekantar sig med de vanligaste sjukdomarna som förkylning, influensa och magsjuka. Hur känner jag igen sjukdomarna? Vilken vård behöver jag när jag insjuknar? När ska jag uppsöka läkare? När ska jag stanna hemma från skolan? Hur kan de här sjukdomarna förebyggas? Kaptenen kan t.ex. förbereda frågor som det går att svara ja eller nej på och låta äventyrsscouterna besvara frågorna genom att ställa sig på olika överenskomna platser i rummet eller genom att göra vissa överenskomna rörelser för att ange om de svarar ja eller nej.

Lägg till tips

Bifoga