Äventyrsscouten kan tänka i termer av hållbarhet när det gäller naturen också under utfärder och läger.

Valikko

Sopsortering under utfärden


Målsättning:

Äventyrsscouten kan tänka i termer av hållbarhet när det gäller naturen också under utfärder och läger.

Beskrivning:

Äventyrsscouten sorterar och gör sig av med utfärdens sopor på ett ekologiskt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen
Färdighetsområden Kestävä kehitys Partiokulttuuri Retkeily
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga och föregår med gott exempel. Under kaptenens ledning beaktar laget miljöaspekter i samband med alla sina utfärder.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sortering: Laget sorterar tillsammans det avfall som som uppkommit under utfärden.

Planering: Laget planerar utfärden så att det uppkommer så lite avfall som möjligt. Äventyrsscouterna funderar på hurdan mat och hurdant program som passar under en hållbar utfärd.

Lägg till tips

Bifoga