Äventyrsscouten förstår vikten av att sortera och återvinna skräp.

Valikko

Sopsortering


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår vikten av att sortera och återvinna skräp.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sortering.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kestävä kehitys taitoalueet.ruoanlaitto Suomalainen kulttuuri Talous
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga eller bjuder in en expert. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ett besök: Laget besöker återvinningscentralen eller sorteringsstationen. Patrullerna spelar in korta instruktionsfilmer under besöket.

Sakinsamling: Äventyrsscouterna hämtar sina leksaker, gamla kläder och annat som kan återvinnas till kårlokalen. Gruppen bestämmer om sakerna ska säljas på ett lopptorg och vad pengarna i så fall ska användas till. Eller ska sakerna doneras till kåren och användas där, eller kanske doneras till någon välgörenhetsorganisation?

Sakbytartorg: Äventyrsscouterna ordnar ett sakbytartorg. Det lönar sig att informera i god tid om torget i kårens tidning samt på kårens anslagstavla och webbplats. På torget kan kårmedlemmarna återvinna utfärdsutrustning som blivit för liten eller inte längre behövs. Äventyrsscouterna kan ge bort, byta eller sälja saker billigt.

Affisch: Patrullerna gör affischer och ritar in olika sopkärl på dem, t.ex. bioavfall, blandavfall, glasinsamling och pappersinsamling. Sedan klipper äventyrsscouterna ut bilder på olika saker ur tidningar och klistrar in bilderna vid rätta kärl

Sorteringsleken: Laget leker en avfallslek som fungerar på samma sätt som Land-hav-skepp-leken (som också kallas t.ex. Bommen kommer!) Laget markerar hörnen i rummet som olika slags sorteringskärl som används i kommunen, t.ex. bioavfall/kompost, blandavfall, problemavfall och pappersinsamling. Sedan ropar lekledaren upp något slags avfall, t.ex. ”batteri” och lekdeltagarna ska ta sig till rätt sorteringskärl. Den som går fel eller tänker efter för länge faller ut.

Sorteringsspelet: Varje patrull får en packe med bildkort som föreställer olika slags skräp (varje patrull har sin egen kortfärg). I andra änden av rummet finns en ”sorteringsstation”. Patrullmedlemmarna går i tur och ordning fram och lägger ett skräp (kort) på rätt ställe. Vilken patrull sorterade snabbast och vilken slängde alla sopor på rätta ställen?

Veckans skräp: Äventyrsscouterna samlar olika slags skräp under en veckas tid. Skräpen ska vara rena, t.ex. ska mjölkförpackningar sköljas av. Äventyrsscouterna samlas vid en återvinningsstation nära kårlokalen och sorterar skräpet på rätt sätt.

Förmultningstest: Gör ett förmultningstest under ett halvt år, hela laget tillsammans. Pådetta sätt får äventyrsscouterna också en gemensam hemlig plats som det är bra att försöka bevara som en lugn plats för att förmultningstestet ska fungera. Gräv ner sakerna på våren när tjälen gått ur jorden och gräv upp dem igen i slutet av november, så att det faktiskt hinner gå ett halvt år. Material: olika slags avfall, både sådant som förmultnar och sådant som inte bryts ner, spade och en lugn plats där det går bra att gräva en testgrop/testgropar.

Sorteringskärl: Laget ser till att kårlokalen/utfärdsstugan har alla kärl som behövs för att det ska gå att sortera de sopor som uppkommer. Äventyrsscouterna tillverkar flera kärl om det behövs och gör upp bra regler för hur kärlen ska tömmas och skötas om. Äventyrsscouterna gör en tur med kaptenen för att ta reda på vart olika slags avfall ska föras på hemorten. För vilka sopor har husbolagen egna sorteringskärl? Vilket avfall går att föra till återvinningsstationen vid köpcentret? Vart ska problemavfallet föras? Om det är långt till de här platserna kan laget också leta upp dem på en karta.

Återvinningsutställning: Laget kan höra sig för om att få bygga upp en återvinningsutställning i församlingshemmet, kommunkansliet eller bibliotekets vestibul. Äventyrsscouterna gör själva affischer och broschyrer och samlar det skräp som behövs för utställningen.

Lägg till tips

Bifoga