Äventyrsscouten känner till de vanligaste finländska trädslagen och deras förbränningsegenskaper.

Valikko

Trädarter


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till de vanligaste finländska trädslagen och deras förbränningsegenskaper.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med olika trädslag och deras förbränningsegenskaper.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Retkeily Tulenteko
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ordnar en utfärd för att äventyrsscouterna ska kunna bekanta sig med olika trädslag och öva att göra upp eld. Kaptenen berättar om trädslagen och ställer lämpliga frågor. Kaptenen ser till att allt går säkert till. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får instruktioner och det material som behövs av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Brännegenskaper: Äventyrsscouterna testar brännegenskaperna hos olika material. De samlar kottar, barr, käppar och grenar. De barkar några av käpparna. Äventyrsscouterna funderar i förväg på vad de tror att brinner bra och vad som inte brinner bra. När de kartlagt sina förhandsantaganden testar de sina teorier. Äventyrsscouterna testar också andra slags material, t.ex. äggkartonger, tidningar, kartong och tamponger. Vad är lätt att tända? Vad ryker mycket? Sedan kan äventyrsscouterna testa att bränna en bit av en T-tröja eller fleece-tröja. Vad händer när kläderna fattar eld? Om kåren har ett gammalt, trasigt tält kan laget också testa att bränna tälttyg. Slutligen testar äventyrsscouterna att bränna olika trädslag. Patrullerna testar vedklabbar av olika trädslag och jämför vem som först får en liter vatten att koka. (Mjuka träslag ger snabbt en varm eld, t.ex. för att koka kaffe- eller tevatten. Hårda träslag ger en eld som brinner länge och som ger en fin glöd som lämpar sig för bakning eller matlagning.) Äventyrsscouterna kan också testa att släcka elden, t.ex. med en torr grankvist, en våt grankvist, ett liggunderlag eller en filt. Material: vedklabbar av olika trädslag, vad som helst som finns i skogen, tyg, tidningar, kartong, äggkartonger, tamponger, tändstickor, vatten, kokkärl (eventuellt tälttyg, grankvistar, ett gammalt liggunderlag, en gammal filt.) Källa: Scouterna

Jämförelse: Äventyrsscouterna jämför patrullvis hur länge det tar för vatten att koka upp med olika slag av brännbart trämaterial. De väljer tre olika slags material (t.ex. 1. björkklabbar, 2. tallklabbar, 3. spånskiva). Anteckna noggrant koktiderna med olika material i ett häfte. Tidtagningen börjar då elden brinner. Äventyrsscouterna kan också anteckna annat de lägger märke till med de olika trämaterialen, såsom vilket som är lättast att tända och vilket som går lättast att bearbeta till ett format som passar i elden

Eldslagning: Äventyrsscouterna provar på eldslagning med olika trädslag och olika slags elddon.  De funderar på vilken ved som är bäst i olika situationer. Patrullerna tävlar om att tända en eld i en tredelad tävling. Den första delen går ut på att åstadkomma en så bra eldplats som möjligt, i den andra delen mäts tiden då de tävlande försöker få 2 dl vatten att koka upp så fort som möjligt. Elden får göras endast av naturmaterial och det är inte tillåtet att använda färdiga klabbar. Slutligen ska äventyrsscouterna göra eldplatsen osynlig.

Spårning: Patrullerna går en spårning där de ska känna igen olika trädslag och besvara frågor om trädslag. Patrullerna identifierar också vilket träd olika vedklabbar härstammar från. På vad går det att känna igen barrträd och lövträd?

Utställning: Laget samlar ihop olika trädslag till en utställning. Äventyrsscouterna organiserar trädslagen enligt deras användningsområden och lär sig samtidigt att känna igen trädslag genom att titta på stammen och para ihop rätt stam med rätt trädslag.

Lägg till tips

Bifoga