Äventyrsscouten förstår vikten av att vårda en täljkniv och kan vässa sin egen.

Valikko

Vässade knivar


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår vikten av att vårda en täljkniv och kan vässa sin egen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig att vässa sin täljkniv

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Kestävä kehitys Retkeily Turvallisuus
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar patrulledarna att patrullvis vässa allas knivar så att alla själva får vässa sin kniv. Kaptenen granskar arbetet och ger äventyrsscouterna respons. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren vässar patrullens knivar tillsammans med sin patrull och ber kaptenen om hjälp ifall det behövs.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fakta: Använd en brynsten för att vässa en täljkniv. Dra hela den knivyta som ska vässas med cirkelformade rörelser eller enkelriktade drag mot brynstenen. Tänk på att alltid vässa kniven i eggens ursprungliga vinkel. Kniven ska förvaras torrt. Om kniven rostat: slipa bort rosten och smörj in knivbladet med saltfri olja för att förhindra att det rostar. Läs mer om täljknivar och hur du vässer dem i boken Ryggsäcken.

Servicetalko: Laget ordnar ett servicetalko och vässar både sina egna täljknivar och de knivar som finns i förrådet. Först visar kaptenen äventyrsscouterna hur de ska använda brynstenen och vad de ska försöka åstadkomma med den. Kaptenen instruerar patrulledarna att patrullvis vässa knivarna så att alla får vässa sin egen kniv. Kaptenen granskar arbetet och ger respons på äventyrsscouternas arbete. Material: knivar, brynstenar.

Lägg till tips

Bifoga