Äventyrsscouterna känner till de vanligaste växterna och djuren i vattendragen i närheten.

Valikko

Vid våra vattendrag


Målsättning:

Äventyrsscouterna känner till de vanligaste växterna och djuren i vattendragen i närheten.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med växtter och djur i vattendragen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Luonto Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga, sporrar och uppmuntrar.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Observationsdagbok: Äventyrsscouten för observationsdagbok under en seglats. Material: papper, penna, fågelbok och växtbok.

Kulturlandskap: Äventyrsscouten är med om att vårda och iståndsätta ett kulturlandskap i skärgården.

Herbarium: Äventyrsscouterna gör ett herbarium med strandväxter. Herbarierna kan sammanställas patrullvis, alternativt gör laget ett ganska stort gemensamt herbarium för hela kåren.

Växtutfärd: Äventyrsscouterna gör en växtutfärd till stranden. Det är bra att ta med växtböcker på utfärden. Studera växterna i de olika växtzonerna vid stranden. En del växter trivs ganska långt ifrån vattnet, en del växer i sin tur helt och hållet i vattnet. Äventyrsscouterna kan också undersöka hurdana egenskaper växter behöver ha för att t.ex. kunna leva i vassen, på berget eller helt och hållet i vattnet.

Vad växer i vattnet? Äventyrsscouterna fyller en glasburk med vatten ur vattendraget i närheten och placerar burken på ett soligt ställe i några dagar. Sedan undersöker äventyrsscouterna vattnet med förstoringsglas eller mikroskop. Vad finns det för kryp i vattnet? Källa: Norges speiderforbund

Ryggradslösa djur: Äventyrsscouterna öser upp vatten med hinkar vid stranden. Vilka ryggradslösa djur finns i vattnet? Det är bra att ha mikroskop till hands för undersökningen.

Fågelexkursion: Laget gör en fågelexkursion till havs- eller sjöstranden. Äventyrsscouterna försöker identifiera så många fågelarter som möjligt.Det lönar sig att ta med en fågelbok. Patrullerna kan också göra ett test som går ut på att sitta tysta och stilla i fem minuter och titta på stranden, vattenytan eller himlen. Efter fem minuter kan patrullen göra en lista på hur många svanar, gäss, änder, vadare, måsar och tärnor de såg. Var det någon som kunde identifiera fågelarterna nogrannare? Vilken fågelart fanns det mest av? Samtidigt kan patrullerna fundera på vad den här stranden har att erbjuda fåglarna när det gäller föda och möjligheter att bygga bo. Vilka arter trivs bra tack vare dessa förhållanden?

Fiskefärd: Äventyrsscouterna gör en fisketur. De försöker identifiera de fiskar de fångar.

Lägg till tips

Bifoga